Baggrund for strategien

Sundhedsvæsenet står over for flere udfordringer som eksempelvis et stigende antal ambulante patienter, flere patienter med multisygdom, mangel på klinisk personale og øgede medicinudgifter.

Digitale løsninger skal ruste sundhedsvæsenet

Digitale løsninger bliver i både nationale og regionale strategier fremhævet som ét af midlerne, der kan ruste sundhedsvæsenet til fremtiden. PRO er bare én af de digitale løsninger, der fremhæves.

Anvendelsen af PRO-løsninger understøtter brugerstyret behandling og medfører bedre udnyttelse af de kliniske ressourcer, øget behandlingskvalitet samt øget sygdomsindsigt og mestring af egen sygdom hos patienterne. Det kræver dog høj kvalitet af den enkelte PRO-løsning, nøje tilrettelagte patientforløb samt en brugervenlig IT-løsning for at opnå disse effekter.

Strategien bygger på 10 års erfaring

I løbet af de seneste 10 år har AmbuFlex udviklet og driftet PRO-løsninger i stor skala inden for en lang række patientgrupper. Der giver et bredt erfaringsgundlag, men der er stadig uudnyttet potentiale i arbejdet med PRO, hvilket er baggrunden for denne strategi.

Læs hele strategien her.