Når Region Midtjylland behandler personoplysninger, har personerne oplysningerne omhandler nogle rettigheder, som regionen har pligt til at oplyse dem om. Formålet med rettighederne er, at styrke den enkelte persons retsstilling, bl.a. ved at skabe åbenhed omkring behandlingen af personoplysninger, og ved at give personerne adgang til at gøre indsigelse over for nærmere bestemte former for behandling af deres oplysninger.

På forskningsområdet er det ikke alle disse rettigheder, som gælder.

Rettigheder, der gælder i forbindelse med forskning, er følgende:

Revideret 02-01-2024