Forskning hos Regionsapoteket

Regionsapotekets vision er at være den foretrukne lægemiddelspecialist. Derfor har vi fokus på proaktivt at udvikle vores arbejde og forske til gavn for patienter/borgere, sundhedspersonale og samfund gerne på tværs af fagligheder og sektorer.

Udvalgte projekter

Udvalgte Ph.d.-projekter:

  • Fælles medicinkoordinering på psykiatriske botilbud (Ph.d., AU)
  • Selvadministration af medicin under indlæggelse (Ph.d., AU). Se video herunder:

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Udvalgte specialeprojekter

  • Identifikation af ny desinfektionsprocedure til soignering af produkter i rene rum på nye hospitalsapoteksenheder i Skejby og Gødstrup (Medis, AAU)
  • Lægemiddelinteraktioner ved indlagte børn med cancer på Aarhus Universitetshospital (Farmaci, SDU)
  • Betydning af patientinvolvering i medicingennemgang i psykiatrien (Farmaci, KU)

Skal du skrive Ph.D, speciale eller bachelor?

Kontakt os endelig, hvis du vil høre mere om muligheden for et samarbejde i forbindelse med din uddannelse. Vi samarbejder både med studerende ift. ph.d-, speciale- og bachelorprojektet.