Om området

Ca. 1/3 af befolkningen har én eller flere kroniske sygdomme. Årsagen kan især tilskrives, at befolkningen generelt lever længere, og at behandlingsmulighederne hele tiden udvikles og forbedres.

Den overordnede indsats ift. at sikre sammenhængende tilbud til borgere med kronisk sygdom varetages i Region Midtjylland af Sundhedsplanlægning.

Forløbsprogrammer for kroniske sygdomme

Patientuddannelse