Om området

Ca. 1/3 af befolkningen har én eller flere kroniske sygdomme. Årsagen kan især tilskrives, at befolkningen generelt lever længere, og at behandlingsmulighederne hele tiden udvikles og forbedres.

Den overordnede indsats ift. at sikre sammenhængende tilbud til borgere med kronisk sygdom varetages i Region Midtjylland af Sundhedsplanlægning.

Forløbsprogrammer for kroniske sygdomme

I Region Midtjylland er der udarbejdet forløbsprogrammer for KOL, hjertesygdom, Type 2 diabetes, lænderygsmerter og depression.

Du kan se forløbsbeskrivelserne her.

KOL

Hjertesygdom

Type 2 diabetes

Lænderygsmerter

Depression

Et forløbsprogram skal beskrive den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede indsats for en given kronisk sygdom og sikrer anvendelse af evidensbaserede anbefalinger for den sundhedsfaglige indsats. Desuden gives en præcis beskrivelse af opgavefordelingen, samt koordinering og kommunikation mellem alle de involverede parter. Der lægges også vægt på at understøtte borgere med kroniske sygdoms evne til at yde egenomsorg og mestre livet med kronisk sygdom. 

Patientuddannelse

Patientuddannelse med det formål at øge patienternes evne til egenomsorg og til at mestre deres liv med en kronisk sygdom er en del af den patientrettede forebyggende indsats. I henhold til sundhedsloven er patientrettet forebyggelse et delt ansvar mellem region og kommune.

I Region Midtjylland arbejdes der med patientuddannelse på flere forskellige niveauer. Der tilbydes sygdomsspecifik patientuddannelse til patienter med kroniske lidelser på regionens hospitaler. Samtidig samarbejder regionen med både hospitaler og kommuner om at udvikle og kvalitetssikre patientuddannelsestilbud. Dette sker bl.a. gennem sundhedspædagogisk uddannelse og udvikling af evaluerings og monitoreringsredskaber, der kan benyttes på tværs af sektorer.

Patientuddannelsestilbud

Der findes links til hospitalernes og kommunernes patientuddannelsestilbud i Region Midtjylland på sundhed.dk. Se nedenstående links.

Hospitalernes tilbud på sundhed.dk
Kommunale tilbud på sundhed.dk