Om specialeråd

En af grundpillerne i planlægningen og realiseringen af Region Midtjyllands vision om et sundhedsvæsen på patienternes præmisser er adgangen til forskellige former for faglig rådgivning.

Arbejdet med at tilrettelægge og implementere de samlet set bedste tilbud til patienterne fordrer, at rådgivningssystemet afspejler og er solidt funderet i den tværfaglige virkelighed, der kendetegner arbejdet i klinikken. Som følge heraf, overgik Region Midtjylland den 1. oktober 2017 til tværfaglig rådgivning.

Der er nedsat et tværfagligt specialeråd for hvert af de lægefaglige specialer. Specialerådene skal på anmodning fra regionen afgive rådgivning.

Specialerådene kan endvidere af egen kraft henvende sig med rådgivning. Rådgivningen hviler på evidens-baseret viden eller bedste faglige praksis og indeholder en vurdering af, hvad der fagligt set, og med tanke på helheden, er det mest optimale for patienterne.

Kontaktperson er Berit Kamp Kragh, tlf. 2152 6494 eller bekrag@rm.dk