Om komitéen

Arbejdet i Den Regionale Lægemiddelkomite understøttes løbende monitorering og analyser på medicinområdet. Dette arbejde sker med afsæt i Analysegruppen på medicinområdet.

Den Regionale Lægemiddelkomite arbejder sammen med Sundhedsplanlægning, Koncern Kvalitet, Klinisk Farmakologisk Afdeling og Hospitalsapoteket om implementering af indsatser. 

RLK refererer til Klinikforum.

Læs mere

Om Den Regionale Lægemiddelkomité

Analyse og monitorering af medicin i primær- og sekundærsektoren

Den regionale Rekommandationsliste