Hvad betyder sikkerhed? Databeskyttelsesforordningen indeholder en række grundlæggende krav for behandling af personoplysninger – sikkerhed er ét af dem.

Helt grundlæggende skal personoplysninger behandles på en måde, så der ikke sker uautoriseret eller ulovlig adgang til og behandling af oplysningerne. Samtidig skal det sikres, at oplysningerne ikke mistes, tilintetgøres eller beskadiges. 

Du skal derfor som forsker etablere et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau for den behandling af personoplysninger, du foretager i regi af det enkelte forskningsprojekt. 

Du kan læse mere om sikkerhed og finde eksempler på foranstaltninger til et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau i den tværregionale retningslinje for behandlingssikkerhed.

Revideret 02-01-2024