Fokusområder for kvalitetsarbejdet

  • På det sociale område er der ligesom på sundhedsområdet et målbillede, der viser de vigtigste prioriteringer, der skal arbejdes for at opnå på de specialiserede, sociale tilbud i Region Midtjylland:

  • Det specialiserede socialområde i Region Midtjylland prioriterer målrettet arbejde med faglig specialisering og udvikling af effektive sociale ydelser for at løse stadigt mere komplekse opgaver. Evnen til at udvikle, anvende og formidle ny viden og anerkendte metoder til praksis i det socialfaglige arbejde er centralt for opgaveløsningen.
    Læs om målbilledet for det sociale område.