Flowdiagram – Oplysningspligt

Har du brug for hjælp til valg af rette oplysningspligt mv. i et forskningsprojekt, hvor Region Midtjylland og Aarhus Universitet er selvstændige dataansvarlige?

Download flowchart

Til brug i fælles forskningsprojekt hvor både Aarhus Universitet (AU) og Region Midtjylland (RM) er selvstændig dataansvarlig for hver sine individuelle forskningsaktiviteter.

Etableres en fælles database/biobank til fremtidig forskning, vil parterne være fælles dataansvarlige for en, sådan da der her alene kan være tale om ét samlet og dermed fælles formål.

Skabeloner - oplysningspligt/samtykke

 1. Oplysningspligt i forskningsprojekter der er godkendt af en videnskabsetisk komité

 2. Oplysningspligt i forskningsprojekter der indeholder ph.d. projekt/-er, og er godkendt af en videnskabsetisk komité

 3. Databeskyttelsesretligt samtykke, oplysningspligt samt samtykke til sundhedsretlig videregivelse
 • Anvendes når forskningsprojektet ikke er godkendt af en videnskabsetisk komité, og databeskyttelsesretligt samtykke ønskes anvendt som lovhjemmel til behandling af personoplysninger i et forskningsprojekt eller database/biobank til fremtidig forskning.
 1. Oplysningspligt når § 10 er lovhjemmel samt samtykke til sundhedsretlig videregivelse

Anvendes i følgende situationer, og når lovhjemlen til behandling af personoplysninger er databeskyttelseslovens § 10:

 • Database/biobank til fremtidig forskning (kan ikke anvendes, når database/biobank modtager personoplysninger fra lægemiddelforsøg/afprøvning af medicinskudstyr)
  OBS! Forudsætter at der er tale én database/biobank, hvor RM/AU er fælles dataansvarlige, og at der indgås en aftale om fælles dataansvar.
 • Forskningsprojekt der ikke skal godkendes af en videnskabsetisk komite (f.eks. spørgeskemaundersøgelse/interviewundersøgelse, forskningsprojekt der anvender personoplysninger fra database/biobank til fremtidig forskning)
 1. Databeskyttelsesretligt samtykke til videregivelse af personoplysninger i lægemiddelforsøg eller forsøg med afprøvning af medicinsk udstyr.
 • Samtykket skal anvendes i sammenhæng med enten oplysningspligt nr. 1 eller nr. 2.

Kontakt

 

Juridisk Enhed for Databeskyttelse i Region Midtjylland 

Telefon: 2913 9258

Mail: databehandleraftale@stab.rm.dk

TTO-kontoret på Aarhus Universitet

Mail: tto@au.dk