It-sikkerhed er en del af Sikkerhed og Compliance i Strategi og Styring i Viborg. It-sikkerhed rådgiver og hjælper organisationen og samarbejdspartnere med at forstå, implementere og efterleve direktiver, lovgivning, retningslinjer og vejledninger i forhold til teknisk It-sikkerhed. It-sikkerhed indgår sammen juridisk kontor og digital forvaltning i informationssikkerhedsfunktionen.

Vi kan hjælpe dig med

  • Indgå i udviklings- og projektforløb for tidligt at identificere og afhjælpe it-sikkerhedsmæssige problemstillinger ("Informationssikkerhed fra start" kalder vi det).
  • Afklaring af de rammer og krav som direktiver, lovgivning, retningslinjer og vejledninger – særligt mht de it-tekniske problemstillinger – sætter for innovationsprojekter. Ofte vil afklaringen ske i samarbejde med jurister fra juridisk kontor og Digitalisering og It's øvrige områder.
  • Rådgivning omkring konkrete tekniske it-sikkerhedsspørgsmål – herunder sikkerheds- og risikovurderinger af konkrete løsningsforslag.
  • Kvalitetssikre databehandleraftaler samt assistance i forbindelse med kontrol heraf i forhold til de it-tekniske elementer.
  • Henvise til både interne og eksterne parter, særligt i relation til de juridiske problemstillinger inden for informationssikkerhed.

Kontaktinformationer

It-sikkerhed

Skriv til It-sikkerhed på mail:

it.it-sikkerhed@rm.dk