Det skal fremgår af lovgivning, at der i det konkrete forskningsprojekt må behandles personoplysninger – det kalder vi, at projektet skal have lovhjemmel. Lovhjemlen til behandling af personoplysninger i forskningsprojektet skal være fastlagt, inden projektet kan påbegyndes.

Der findes følgende lovhjemler til at behandle personoplysninger i et forskningsprojekt:

Revideret 02-01-2024