Efter den databeskyttelsesretlige lovgivning skal en række grundlæggende principper iagttages, før behandling af personoplysninger i et forskningsprojekt kan ske. Det er således ikke tilstrækkeligt udelukkende at have foretaget en vurdering af lovhjemlen.

Revideret 02-01-2024