Sekretariatet holder ferielukket i perioden fra mandag den 15. juli til og med fredag den 2. august 2024.

---

Alle offentlige forskningsprojekter og databaser/biobanker til fremtidig forskning med Region Midtjylland som dataansvarlig, hvor der behandles personhenførbare oplysninger, skal anmeldes til den interne fortegnelse over forskningsprojekter via Region Midtjyllands anmeldelsessystem.

Dataansvarlig

Region Midtjylland er dataansvarlig, når forskningsprojektet udføres i regi af Region Midtjylland, og der sker anvendelse af Region Midtjyllands ressourcer (pc’er, servere, printere, ”mandetimer” mv.).

OBS

Databasen kan ikke anvendes i øjeblikket, da vi har udfordringer med at få den nye database i drift.

Det betyder at der ikke kan laves nye anmeldelser og ændringer til igangværende projekter.

Vi beklager at det trækker ud. Vi kan desværre ikke sige hvor lang tid der går endnu.

Når vi overgår til den nye database, håber vi at kunne overflytte de data vi allerede har fået ind i den gamle database.

Hvis det haster meget med at komme i gang med et projekt, kan vi lave en midlertidig registrering. Vi har brug for projektets titel, navn og oplysninger på den projektansvarlige samt start- og sluttidspunkt.

Der sendes stadig notifikationsmails med underretning om afslutning Det link der er i disse notifikationer kan ikke bruges. Ønsker du at forlænge dit projekt kan du sende en mail til forskningsprojekter@rm.dk.

Vi beklager meget denne ulejlighed, som skyldes overgang til nye systemer.

 


 

Nye anmeldelser og anmeldelse af ændringer

Nye anmeldelser og anmeldelse af ændringer skal foretages af den projektansvarlige.

Det er kun den projektansvarlige, der kan se anmeldelsen i sagsmappen.

Systemkrav

For at få adgang skal du anvende en regions pc på den fælles it-platform (FIP).

Anmeldelse af ændringer

Ændring inkl. forlængelse af forskningsprojekter anmeldt efter 1. januar 2013, skal anmeldes som en ændring til forskningsprojektet i databasen. 

Såfremt forskningsprojektet er anmeldt før 1. januar 2013, skal det genanmeldes i databasen som et nyt forskningsprojekt, såfremt der ikke er anmeldt ændringer efter 1. januar 2013 og forskningprojektet som følge heraf allerede er genanmeldt.

Ændring af projektansvarlig for forskningsprojektet anmeldes via e-mail til: forskningsprojekter@rm.dk
Anmelder bedes oplyse sagsnr. (1-16-02-xx-xx), projekttitel og den nye projektansvarliges regionsID, samt kontaktoplysninger (ansættelsessted, adresse, e-mail og telefonnr.).

Sagsbehandlingstiden kan variere fra 0 - 6 uger (Sagsbehandlingstiden kan være længere i øjeblikket pga. store sagsmængder) 

Når Regionssekretariatet har modtaget en anmeldelse, bliver der fremsendt en automatisk genereret kvittering for modtagelsen. Efter endt sagsbehandling vil forsker modtage svar vedr. forskningsprojektets registering på den interne fortegnelse.

Database/biobank til fremtidig forskning

Personhenførbare oplysninger kan opbevares med henblik på fremtidige, endnu ikke konkretiserede forskningsformål i en database/biobank til fremtidig forskning.

Databaser/biobanker der etableres med henblik på fremtidig forskning skal anmeldes særskilt.

Hvis overskydende materiale fra et anmeldt og godkendt forskningsprojekt ønskes opbevaret i en database/biobank til fremtidig forskning efter forskningsprojekts afslutning, skal der søges om tilladelse til videregivelse/viderebehandling fra forskningsprojektet til databasen/biobanken til fremtidig forskning. 

For yderligere oplysninger, se vejledning til anmeldelse af offentligt videnskabeligt forskningsprojekt.

Kontakt


Forskningsprojekter@rm.dk

Tlf.: 7841 0188

OBS: Der er i øjeblikket forlængede sagsbehandlingstider grundet stor opgavemængde.

Spørgsmål vedr. anmeldelse

Har du spørgsmål vedr. anmeldelse og lignende kontakt da venligst sekretariatet via mail.

Databeskyttelsesforordningen

Du kan finde oplysninger vedr. Databeskyttelsesforordningen på Intranettet. 

Spørgsmål vedr. databehandleraftaler

Du kan finde oplysninger vedr. udarbejdelse af databehandleraftaler på Intranettet.