Juridisk Kontor er ansvarlig for juridisk rådgivning og sagsbehandling for hele Region Midtjylland. Det drejer sig om en lang række forskellige retslige sagsområder som eksempelvis lejeret og fast ejendom, spørgsmål inden for sundhedslovgivningen og persondataret/GDPR, bistand i forbindelse med entrepriser og udbud, aktindsigt, regionsloven og myndighedsfuldmagten, aftaler og kontrakter, retssager og inkasso, forsikring, forsknings- og kvalitetsprojekter samt samarbejdsaftaler.

 

Vi kan hjælpe med

Juridisk rådgivning internt i regionen inden for generelle juridiske problemstillinger herunder eksempelvis:

  • Er innovationen lovlig, hvilken lov skal innovationen behandles efter samt hvorvidt der er tale om et projekt, som regionen kan og må indgå i
  • Innovatøren og regionens rettigheder indbyrdes og over for innovationen
  • Udarbejdelse af aftaler og kontrakter vedrørende innovationen
  • Påse overholdelse af GDPR og hjælpe med udarbejdelse af databehandleraftaler
  • Hjælp til Kvalitets- og forskningsprojekter, herunder kvalitetsdatabaser https://www.rm.dk/sundhed/faginfo/forskning/hjaelp-til-forskere/faq/forsknings-eller-kvalitetsprojekt/
  • Afklare hvordan innovatøren er forsikret i arbejdet med innovationen

Kontakt Juridisk kontor

 

Se intranettet for kontaktinformation.


Information om Juridisk kontor