Lærings- og kvalitetsteam (LKT)

Et lærings- og kvalitetsteam (LKT) er en del af Det Nationale Kvalitetsprogram fra 2016, og bidrager til at opfylde de nationale mål.

Et LKT består af:

  • Tværfaglige lokale forbedringsteams med fagpersoner og ledere fra relevante afdelinger og enheder.
  • Deltagere og teams fra andre sektorer, hvis problemstillingen for LKT går på tværs af sektorer.
  • En ekspertgruppe med førende kliniske eksperter, eksperter i forandringer, data m.fl. der formulerer målene for forbedringerne på det valgte område.

Ekspertgruppen og de lokale forbedringsteams danner tilsammen det netværk, der udgør et LKT. De fem regioner er ansvarlige for at drive LKT. For hvert LKT varetager én region den nationale projektledelse.

De enkelte regioner, almene praksis og kommuner beslutter selv hvilke afdelinger og enheder, der deltager i de enkelte LKT. Og de enkelte regioner/hospitaler og kommuner understøtter selv de afdelinger, som deltager i et LKT.

Koncern Kvalitet fungerer som dagligt bindeled mellem det nationale og det regionale niveau og løser en række opgaver af national karakter for de LKT, hvor Region Midtjylland har det primære driftsansvar.

Kontakt

LKT-kontaktpersoner

Skriv en mail til: lkt@rm.dk