Et lærings- og kvalitetsteam (LKT) er en del af Det Nationale Kvalitetsprogram fra 2016, og bidrager til at opfylde de nationale mål.

LKT er et nationalt netværk, som arbejder med at forbedre den kliniske kvalitet og resultater inden for et konkret område med stor variation og/eller utilfredsstillende kvalitet.

Et LKT består af:

 • Tværfaglige lokale forbedringsteams med fagpersoner og ledere fra relevante afdelinger og enheder
 • Deltagere og teams fra andre sektorer, hvis problemstillingen for LKT går på tværs af sektorer
 • En ekspertgruppe med førende kliniske eksperter, eksperter i forandringer, data m.fl. der formulerer målene for forbedringerne på det valgte område

Ekspertgruppen og de lokale forbedringsteams danner tilsammen det netværk, der udgør et LKT. De fem regioner er ansvarlige for at drive LKT. For hvert LKT varetager én region den nationale projektledelse.

De enkelte regioner, almene praksis og kommuner beslutter selv hvilke afdelinger og enheder, der deltager i de enkelte LKT. Og de enkelte regioner/hospitaler og kommuner understøtter selv de afdelinger, som deltager i et LKT.

Formål

Formålet med LKT er at understøtte det kliniknære forbedringsarbejde og sikre læring på tværs af landsdele. Formålet er også at skabe hurtige og vedvarende kvalitetsforbedringer på de udvalgte områder. Dette gøres ved at anvende moderne forbedringsmetoder med fokus på datadrevet, kliniknært forbedringsarbejde.

Der etableres årligt 2-3 nationale LKT på udvalgte områder, der besluttes af Styregruppen for LKT. Et LKT vil som udgangspunkt forløbe over en periode på 2 år, hvorefter forbedringsarbejdet på det pågældende område skal fortsætte, som en implementeret del af hospitalernes almindelige drift og den kliniske praksis.

LKT-områder

Der er LKT-områder, der er i gang, og andre, der er afsluttet. Nedenfor er en oversigt over områderne. Det er nævnt i parentes hvilken region, der varetager/varetog den nationale projektledelse.

Igangværende LKT:

 • Nedbringelse af tvang (under forberedelse, Region Nordjylland)
 • Akut kirurgi (Region Hovedstaden)
 • KOL (Region Midtjylland)
 • Sammenhængende Hoftebrudsforløb (under forberedelse, Region Syddanmark)
 • ADHD (sat på pause, Region Syddanmark)

Afsluttede LKT:

 • Apopleksi (Region Midtjylland)
 • Specialiseret palliation (Region Sjælland)
 • Rationel brug af antibiotika (Region Hovedstaden)
 • Hoftenære lårbensbrud (Region Syddanmark)
 • Børnediabetes (Region Hovedstaden)

Organisering i Region Midtjylland

Organisering af arbejdet med LKT i Region Midtjylland er beskrevet i et notat, som er tilgængeligt i det regionale dokumentstyringssystem e-dok, og også kan hentes her.

Nyttige links

Kontakt

For yderligere oplysninger kan regionens LKT-kontaktpersoner kontaktes: LKT@rm.dk

De regionale kontaktpersoner (tovholdere) er:

 • Lone Flarup
 • Lica Nyerup Hansen
 • Karungyi Ajule Buga