Medicinsk udstyr fremstillet og anvendt i overensstemmelse med MDR art. 5, stk. 5.

Region Midtjylland fremstiller og anvender medicinsk udstyr i overensstemmelse med EU-forordning 2017/745 om medicinsk udstyr (Medical Device Regulation, MDR) artikel 5, stk. 5. Denne artikel kan anvendes af sundhedsinstitutioner og begrænser konsekvenserne af at være omfattet af MDR til de relevante generelle krav til sikkerhed og ydeevne i MDR bilag I, såfremt en række betingelser er opfyldt. Forordningen kræver, at der offentliggøres erklæringer om fremstilling og anvendelse af sådant udstyr.

Nedenfor ses en liste over medicinsk udstyr, som Region Midtjylland fremstiller og anvender i overensstemmelse med MDR, artikel 5, stk. 5: