Regionen arbejder løbende med at tilpasse sundhedsvæsenet fremtidens krav.

Sundheds- og hospitalsplanen er regionens samlede plan for tilrettelæggelse af regionens virke på sundhedsområdet, og det politiske og administrative grundlag for Region Midtjyllands sundheds- og hospitalsplanlægning.

Her på siden kan du læse mere om de enkelte planer; Om deres faglige indhold og om mulighederne for at få indflydelse på planerne, inden regionsrådet i sidste ende skal godkende planerne endeligt. Nogle af planerne er vedtaget, andre er på vej.