Specialeplanlægning

Hospitalernes basale opgaver kaldes hovedfunktioner. Hovedfunktioner udgør klart hovedparten af hospitalernes samlede opgaver og må som udgangspunkt være på alle hospitaler.

Specialfunktioner er til sammenligning de mere komplekse og/eller sjælden opgaver, som hospitalerne varetager. For at et hospital kan varetage en specialfunktion kræves det, at hospitalet har fået Sundhedsstyrelsens godkendelse.

Specialfunktioner består af:

  • Regionsfunktioner, der som udgangspunkt højst kan være tre steder i hver region.
  • Højtspecialiserede funktioner, der som udgangspunkt kun er 1-3 steder på landsplan.

Læs den gældende specialeplan her

Kontaktpersoner

Lone Düring, kontorchef Sundhedsplanlægning: 7841 2032 / lone.dyring@stab.rm.dk

Lene Houmand Kristensen, fuldmægtig Sundhedsplanlægning: 21525997 / lehokr@rm.dk