Om Strategi for Sundheds- og Psykiatrihuse

Det indgik i Region Midtjyllands budgetforlig 2021, at der skulle udarbejdes en strategi for sundhedshuse i Region Midtjylland, der skulle sætte pejlemærkerne for den fremtidige udvikling af sundheds- og psykiatrihusene. Rammen for det nære sundhedsvæsen, herunder sundhedshuse, er Region Midtjyllands Sundheds- og hospitalsplan samt Sundhedsaftalen.

Strategi for Sundheds- og Psykiatrihuse blev udarbejdet og godkendt af regionsrådet i juni 2021.