Antifibrinolytika

  • Tranexamsyre (B)
    • Tabl. inj. væske.:Bruges bl.a. til fremstilling af Tranexamsyre oral væske 50 mg/ml ved tandbehandling til patienter i antitrombotisk behandling.

Vitamin K

  • Phytomenadion (B)

Sådan læser du Rekommandationslisten

Fed skrift er lægemidlets generiske navn.

Almindelig skrift er dispenseringsform/handelsnavn.

Tekst med kursiv er bemærkninger til valget fx dosisreduceringer eller særlige håndteringsanvisninger.

(B) = lægemidlet er på basislisten.

Som udgangspunkt er alle styrker og dispenseringsformer anbefalet, med mindre andet er angivet.