Restless Legs Syndrome

  • Pramipexol (B)
    • Tabletter. 
  • Ropinirol (B)
    • Tabletter.
  • Gabapentin
  • Pregabalin
    • Kapsler 

Der foreslås primært ikke-medikamentelle behandlingsprincipper.

Hvis det er utilstrækkeligt, kan medikamentel behandling overvejes, primært med non-ergotderiverede dopaminagonister (ropinirol og pramipexol, der er billigere end rotigotin) eller med et antiepileptikum; gabapentin eller pregabalin, der i nyere litteratur anbefales som muligt førstevalg, da der formentlig ikke er risiko for augmentation, som ved non-ergotderi.

Sådan læser du Rekommandationslisten

Fed skrift er lægemidlets generiske navn.

Almindelig skrift er dispenseringsform/handelsnavn.

Tekst med kursiv er bemærkninger til valget fx dosisreduceringer eller særlige håndteringsanvisninger.

(B) = lægemidlet er på basislisten.

Som udgangspunkt er alle styrker og dispenseringsformer anbefalet, med mindre andet er angivet.