Særmbillede af en fiktiv patients besvarelser i det nye IT-system

Den nye version af IT-systemet har været længe ventet hos mange af vores brugere, og inden sommerferien kan den første afdeling kaste sig ud i den nye brugerflade.

- Vi glæder os til at komme i luften med det nye system og til at høste de første erfaringer. Vi har forberedt os grundigt, så overgangen bliver så smidig som mulig for både patienter og klinikere. Men skulle der ske noget uforudset, står både PRO-konsulenter og it-teamet klar til at rykke hurtigt ud, fortæller leder af AmbuFlex IT, Lauge Rostved Bechshøft.

Testet og godkendt af brugerne

Ikke færre end 5 brugergrupper har været involveret i udviklingen af den nye version. Dermed har IT-teamet løbende fået værdifuld feedback fra patienter og klinikere fra hhv. somatikken og psykiatrien, PRO-konsulenter og forskere.

Den sidste brugertest med gruppen af klinikere, inden det nye system går i luften, er netop løbet af stablen. Her skulle brugervenligheden bl.a. testes, og klinikerne blev stillet forskellige opgaver som fx at tilmelde en patient, at finde farvekoden på en bestemt besvarelse, og at finde datoen for en given patients seneste besvarelse. Feedbacken fra brugergruppen var positiv, og det bliver ikke sidste gang, gruppen er samlet, fortæller IT-udvikler Maiken Norup Petersen.

- Vi vil løbende have kontakt med brugergrupperne, og hver gang vi udvikler nye funktionaliteter, skal de testes hos brugerne. Brugerne har også haft mulighed for at komme med deres ønsker og drømme til systemet fx et forbedret dataoverblik. Her har brugergrupperne mange gode idéer, så der vil det være oplagt at afholde en workshop for at finde ud af, hvordan vi bedst løser opgaven.   

Ny version giver nye muligheder på sigt

I den nye version har designet, brugervenligheden og tilgængeligheden fået et løft. Derudover får patienterne et bedre overblik over tidligere besvarelser og igangværende spørgeskemaforløb. På længere sigt giver den nye version også mulighed for at koble AmbuFlex' PRO-løsninger sammen med bl.a. Bookplan og Den Digitale Forløbsguide. Det vil gøre arbejdet med PRO nemmere for både klinikere og patienter.