Birgith Engelst Grove, Niels Henrik Hjøllund og Liv Schougaard står bag den nye forskning.

Hvad synes patienterne om PRO?

Det ved vores Ph.d. studerende Birgith Engelst Grove mere om – og det gør du også snart, hvis du hænger på.
Birgith har publiceret en interviewundersøgelse, der skal afklare hvilke muligheder og barrierer, patienterne ser i at bruge patientrapporterede oplysninger i den ambulante opfølgning.
Undersøgelsen viste følgende:

  • For nogle patienter giver PRO-baseret opfølgning forbedret kommunikation med lægen med større mulighed for at styre samtalen.
  • PRO-baseret opfølgning kan give patienterne øget kendskab til de symptomer, der følger med sygdommen.
  • Mange patienter værdsætter den frihed, det giver, at de ikke skal ind på hospitalet til hver kontrol, men i stedet bliver 'holdt øje med' derhjemme.
  • PRO-baseret opfølgning som metode til at styrke patientinddragelsen kan hæmmes af oplevelsen af at være afvist og ladt alene uden støtte, hvis klinikken ikke reagerer på patientens svar.

Interviewundersøgelsen er en del af lodtrækningsforsøget PROKID, der undersøger brugen af PRO i den ambulante opfølgning for patienter med kronisk nyresygdom.

I Region Midtjylland deltager tre nyremedicinske klinikker fra hhv. Regionshospitalet Gødstrup, Regionshospitalet Viborg Hospitalsenhed Midt og Aarhus Universitetshospital i projektet.

Læs hele publikationen her. 

 

Ressourcestærke patienter tilbydes oftere ambulant opfølgning i hjemmet

Forsker Liv Schougaard har stået i spidsen for et nyt tværsnitsstudie blandt 775 ambulante leddegigtpatienter.

Studiet viser, at deltagelse i ambulant opfølgning i hjemmet baseret på patientrapporterede oplysninger (PRO) påvirkes af patientens tilknytning til arbejdsmarkedet, indkomst og multisygdom.

Dermed understøtter resultaterne fra dette studie vores tidligere forskning, nemlig at ressourcestærke patienter i højere grad deltager i PRO-baseret opfølgning sammenlignet med patienter med færre ressourcer.

- Fremadrettet er det vigtigt at have fokus på, hvordan vi kan inkludere endnu flere patientgrupper i et PRO-forløb. Det betyder, at vi skal undersøge muligheden for at udvide PRO målgruppen til at også inkludere 'sårbare' patienter og patienter med særlige behov, fx patienter med mentale eller kognitive udfordringer, multisyge, svært syge med sparsomt overskud, og patienter med dårlige danskkundskaber. Det vil vi undersøge i et nyt forskningsprojekt, siger Liv Schougaard.

Studiet er gennemført i et samarbejde mellem Led- og Bindevævssygdomme, Aarhus Universitetshospital og AmbuFlex, Center for Patientrapporterede Oplysninger, Regionshospitalet Gødstrup.

Læs hele publikationen her. 

 

10 års erfaring med AmbuFlex' PRO-løsninger

Professor Niels Henrik Hjøllund har publiceret en artikel, hvor han samler op på 10 år med AmbuFlex' PRO-løsninger.  

Fra 2011 til 2021 blev 29 PRO-løsninger udviklet og implementeret inden for 24 forskellige sygdomsgrupper. Specifikt for disse løsninger er, at de - udover at understøtte dialogen med patienten - også bruges til at træffe kliniske beslutninger om patientens forløb eller behandling, mens patienten er hjemme.

I alt 42.015 patienter blev henvist og besvarede 171.268 spørgeskemaer.

Artiklen konkluderer, at PRO-baseret opfølgning kan anvendes ved sygdomme, hvor PRO kan afspejle klinisk status og behov. Spørgeskemaer og algoritmer bør tilpasses de specifikke patientgrupper og kliniske formål. Når PRO bruges som erstatning for klinisk kontakt, skal der udvises særlig omhu med hensyn til patientsikkerhed.

Læs hele publikationen her.