Ledende overlæge, Hanne Linnet under den daglige stuegang, som tager udgangspunkt i patientens svar på PRO-skemaet
Ledende overlæge, Hanne Linnet under den daglige stuegang, som tager udgangspunkt i patientens svar på PRO-skemaet

Patientrapporterede oplysninger (PRO) bliver ofte brugt i afgrænsede dele af patientens sygdomsforløb. Men på Kræftafdelingen i Gødstrup har de taget skridtet videre og integreret PRO i alle faser fra den indledende screening til den palliative indsats.

For nogle patienter kan en spørgeskemabesvarelse veksles til et sparet hospitalsbesøg. For andre bliver spørgeskemaet en hjælpende hånd i samtalen med sygeplejersken eller lægen.

Hanne Linnet er ledende overlæge på Kræftafdelingen. Hun har på tætteste hold oplevet effekten af, at patienterne nu systematisk evaluerer deres helbred og symptomer gennem hele sygdomsforløbet.

- Det har gjort os mere fortrolige med redskabet (PRO, red.). Det er også en fordel, at patienten ikke skal introduceres for noget nyt i en svær og belastende fase. Vi forholder os løbende til svarene sammen, og vi oplever i højere grad, at patienten sætter dagsordenen for samtalen. Jeg ved, hvad jeg vil have ud af samtalen, når jeg skal ordinere kemoterapi eller give svar på en status. Men hvad vil patienten, og hvilke udfordringer har de, som vi skal omkring sammen? I den konkrete situation med patienten, har jeg en langt større oplevelse af inddragelse og tilfredshed.

Ligeså vigtigt som blodprøver

Patientens spørgeskemasvar er en vigtig del af hele patientforløbet på Kræftafdelingen og vejer i dag ligeså tungt som et blodprøvesvar. Kræftafdelingen anvender i alt 11 PRO-løsninger, og i det følgende ser vi nærmere på, hvordan PRO indgår i et konkret forløb.

Vi tager udgangspunkt i et tænkt eksempel, hvor en 67-årig kvinde har fået konstateret brystkræft. I forløbet indgår 6 forskellige PRO-løsninger, og spørgeskemaets indhold og formål varierer alt efter, hvor kvinden befinder sig i sygdomsforløbet.

Tryk på den hvide pil til højre i billedet eller de sorte prikker under billedet for at se, hvordan PRO anvendes de forskellige steder i kræftforløbet.

Kan man spørge om det?

Da afdelingen i 2014 fik udviklet den første PRO-løsning, udsprang det af et ønske om at forbedre kommunikationen med patienterne. Men undervejs opstod der tvivl blandt personalet, for hvad kan man bede patienterne om?

- I starten havde vi travlt med at udfordre, om der var for mange spørgsmål, og om man kunne spørge patienterne om bestemte emner. Men når vi spørger, dukker der overraskende mange ting op, som vi tidligere ikke har været grundige nok til at komme omkring eller spørge ind til på en god måde.

Det kan være seksualitet eller sociale udfordringer – emner som man enten ikke berører eller tænker "det er ikke det, vi sidder her for". Men det er måske netop det, der er patientens største problem, konstaterer Hanne Linnet.

En anden effekt er ifølge overlægen et fald i antallet af ambulante konsultationer.

- Det har aldrig været tænkt som en besparelse og som noget, der skulle reducere tidsforbruget. Men det er det blevet. Vi har sparet en del ambulant tid på patienter, der ikke har fremmøde, fordi de ikke har problemer, slutter overlægen.

Fakta

  • Afdelingen anvender i dag 11 forskellige PRO-løsninger, og pt. er PRO en del af forløbet for ca. 5.600 patienter tilknyttet afdelingen.
  • PRO-løsningerne består af et sygdomsspecifikt spørgeskema og en klinisk udviklet farvekode, der tilsammen afspejler patientens helbredstilstand, samt et understøttende IT-system.
  • Patienterne udfylder i de fleste tilfælde spørgeskemaet hjemmefra, hvorefter IT-systemet tildeler besvarelsen farvekoden grøn, gul eller rød. Farvekoden indikerer, i hvilken grad patienterne er påvirket af deres sygdom eller behandling.