De seneste år har der været stigende efterspørgsel på hjemmemonitorering til forskellige patientgrupper. Men det er stadig usikkert, hvordan overgangen fra traditionelle ambulante forløb til mere hjemmemonitorering påvirker kliniske data, patienternes oplevelse og forbruget af sundhedsydelser.

Brugen af patientrapporterede oplysninger (PRO) er foreslået som en metode til at kvalificere hjemmemonitorering ved systematisk at registrere patientens symptombyrde, støtte kommunikationen mellem patient og læge og skabe et mere fleksibelt patientforløb.

Den 15. december forsvarer Birgith Engelst Grove sit ph.d.-projekt, hvor hun har undersøgt flere aspekter ved PRO-baseret ambulant opfølgning hos patienter med kronisk nyresvigt bl.a.

  • Hvilke krav skal et klinisk spørgeskema opfylde for at kunne anvendes til klinisk beslutningsstøtte?
  • Hvordan påvirker PRO-baseret opfølgning behandlingskvaliteten, ressourceforbruget og patienternes oplevelse af deres ambulante opfølgningsforløb?

Ph.d.-projektet har titlen ”Ambulant opfølgning i hjemmet baseret på patientrapporterede oplysninger hos patienter med kronisk nyresvigt”.

Forsvaret finder sted fredag den 15. december kl. 14.00 på Aarhus Universitetshospital i auditorium J116-113, Indg. J, Plan 1.

Forsvaret er offentligt.