Med den nye analysemetode er der kort vej fra test til analyse og anbefalinger. Metoden ser ud til at finde de samme væsentlige problemer som den traditionelle metode – men på 1/5 af tiden. Foto: Colourbox.

 

En tidlig martsmorgen er to PRO-konsulenter ved at gøre klar til spørgeskematest i et lille kontor i afdelingen for Røntgen og Scanning på Regionshospitalet Randers.

Kort efter kommer den første patient ind ad døren og sætter sig til rette. PRO-konsulenterne præsenterer patienten for papirudkastet til det spørgeskema, der senere skal blive det bærende element i PRO-løsningen til kontrolscanninger.

Patienten bliver bedt om besvare spørgeskemaet, mens han tænker højt. Undervejs stiller den ene PRO-konsulent uddybende spørgsmål; "Hvordan kom du frem til dit svar?", "Vil du gentage spørgsmålet med dine egne ord?". Patienten læser og kommenterer sig igennem skemaet for til slut at konkludere "Jeg troede egentlig, det ville være kompliceret at svare, men det er ikke en skid kompliceret."

Under testen noterer den anden PRO-konsulent, hvad patienten siger og gør i et skema; "Deltager svarer uden problemer", "Forstår smerter som smerter efter operationen" osv.

Sådan går dagen med patienter ind og ud af det lille rum, mens scannerne bipper i baggrunden. Til slut diskuterer de to konsulenter, hvilke problemer ved spørgeskemaet, dagens tests har vist. Det bliver efterfulgt af en systematisk gennemgang af spørgeskemaet og log-noter for at verificere og nuancere de fundne problemer samt evt. tilføje yderligere problemer.

Kortere og sikker vej fra test til anbefalinger

Den omgående analyse af spørgeskematesten er nu afprøvet med fire spørgeskemaer under udvikling i AmbuFlex, og erfaringerne er gode.

En oplagt fordel er, at der er kort vej fra test til analyse og anbefalinger. Det betyder, at indtrykkene er i frisk erindring, når analysen gennemføres, og at man hurtigere kan tilpasse og færdiggøre spørgeskemaet i samarbejde med den kliniske afdeling. Afrapporteringen i tabelform med en kort beskrivelse af problemet samt anbefaling til ændring, giver et godt og præcist udgangspunkt for snakken med afdelingen. Derudover oplever PRO-konsulenterne, at det giver mulighed for god sparring og diskussioner at være to om at udføre spørgeskematesten.

Der vil være en risiko for, at vi ikke finder lige så mange problemer som tidligere. Men en sammenligning har vist, at den nye analysemetode ser ud til at finde de samme væsentlige problemer som den traditionelle metode – men på 1/5 af tiden. Hertil skal dog lægges den tid, det kræver, at to konsulenter deltager i selve testen.

Traditionelt har vi transskriberet alle interviews fra spørgeskematests, og derefter har den ansvarlige PRO-konsulent lavet tematisk analyse ud fra tekstmaterialet. Analysen er herefter sammenfattet til en rapport med anbefalinger til ændringer i spørgeskemaet. Denne proces kan vare længere end en måned og medfører, at der kan være langt fra test til justering af skemaet.

Inspireret af it-verdenens usability tests

Den nye analysemetode er inspireret af it-verdenens usability tests. Nærmere bestemt har vi taget udgangspunkt i en mindre tidskrævende metode til usability test, der går under navnet Instant Data Analysis.

Metoden er udviklet på Aalborg Universitet, og målet har været at udvikle en effektiv analysemetode til at identificere et it-systems kritiske usability problemer – ikke at udvikle en metode, som finder alt. Idéen er, at man umiddelbart efter tænke-højt testen gennemfører en analyse. Interviewer og datalogger har begge overværet testen og opnået indsigt i eventuelle udfordringer, som brugeren har oplevet.
Resultatet er en test, som kan gennemføres på én dag i stedet for ugelange analyser af bl.a. videomateriale fra tænke-højt-tests med brugere. Kjeldskov et al. har vist at metoden fanger ca. 85% af de kritiske usability problemer på en tiendedel tid.