Kort om løsningen

Patienter med søvnapnø er ofte i livslang behandling. Med PRO-løsningen får patienterne og sundhedspersonalet indsigt i patientens tilstand og kan på baggrund heraf vurdere, hvorvidt der er behov for justering i behandlingen med C-PAP.

I dag anvendes PRO-løsningen på følgende afdelinger:

 • Søvnklinik, Neurologi, Regionshospitalet Viborg 
 • Respirationscenter Vest, Aarhus Universitetshospital
 • Søvnklinikken, Øre-næse- og halsklinikken, Aarhus Universitetshospital
 • Søvncenter Nord, Aalborg Universitetshospital

 

Formål

Formålet med at følge denne patientgruppe med patientrapporterede oplysninger er, at:

 • øge patientens opmærksomhed på eget helbred og give dem ansvar i egen behandling
 • give patienten en anbefaling for, om der er behov for at justere i behandlingen i samarbejde med klinikken.
 • skabe behovsstyrede ambulante forløb
 • udnytte ressourcerne bedst muligt, og hvor behovet er størst
 • fokusere konsultationen på patientens behov
 • højne dokumentationen

Baggrund

Sygdommen obstruktiv søvnapnø er hyppigt forekommende med en prævalens på 2-4 %. Ubehandlet er sygdommen belastende for helbred og funktionsevne.

Der er god effekt af behandling med CPAP. Behandlingen er oftest livslang og fungerer mest optimal, hvis patienten selv kan tage ansvar for at bestille udstyr og tage kontakt til klinikken ved behov for justering af behandling.

Patientgruppe

Det beror på en individuel klinisk vurdering, hvorvidt patienten er egnet til AmbuFlex-forløb.

Inklusionskriterier

Patienter med obstruktiv søvnapnø, som er i behandling med CPAP.

Eksklusionskriterier

Patienter med kørselsforbud vurderes generelt ikke egnede.

Spørgeskema

Der er udviklet et spørgeskema, som indeholder spørgsmål om følgende emner:

 • gener ved behandlingen
 • nattesøvn
 • dagtræthed
 • øvrige symptomer
 • behov for kontakt
 • CPAP-apparat

Den validerede score Epworth Sleepiness Scale (ESS) anvendes til vurdering af dagstræthed. I løsningen i Region Nordjylland anvendes to items fra SF-36 til vurdering af generelt helbred.

Farvekoder

I Region Midtjylland får patienterne umiddelbart efter deres besvarelse en anbefaling om, hvorvidt de bør kontakte klinikken for at få justeret i deres behandling. Patienterne informeres via digital post. 

I Region Nordjylland åbnes patientens besvarelse af en sygeplejerske, som vurderer, om der er behov for at tage kontakt til patienten.

Anbefalingen til patienten på baggrund af farvekoden er:

 • Grøn

  Patienten skal ikke kontakte klinikken
 • Gul

  Patienten skal selv vurderer behovet for at kontakte klinikken.
 • Rød

  Patienten skal kontakte klinikken

Har patienten ikke har svaret på spørgeskemaet, kommer patienten på klinikkens liste. Klinikken vurderer, om patienten skal kontaktes eller afsluttes i PRO-løsningen.

Patientforløbet i PRO-løsningen

Flowchart der beskriver patientens vej gennem PRO-løsningen

Inden patienten besvarer spørgeskemaet første gang

 • Sygeplejersken eller lægen vurderer, om patienten er egnet til AmbuFlex.
 • Sekretæren opretter patienten i AmbuFlex-systemet til spørgeskema med et passende interval.

Patienten besvarer spørgeskemaet

 • Patienterne får et brev i sin digitale postkasse med link til hjemmesiden, hvor de kan besvare spørgeskemaet.
 • Besvarer patienten ikke skemaet, sendes der op til 3 rykkere.

Efter patienten har besvaret spørgeskemaet

 • I Region Midtjylland: Patienterne skal på baggrund af deres besvarelse og feedbackbrev selv vurdere, om de har brug for at tale med klinikken om deres søvnapnø. 

  Region Nordjylland: Sygeplejersken vurderer og håndterer patientens besvarelse.

Vil du vide mere?

Kontakt PRO-konsulent

Helle Dahl Harbo

Tlf 4031 3808

hellhb@rm.dk