Kort om løsningen

I spørgeskemaet registrerer patienter symptomer og vurderer deres arbejdsmiljø.

PRO-løsningen er udviklet i 2020 og anvendes i dag på de arbejdsmedicinske klinikker ved Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Gødstrup samt på Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling i Region Nordjylland.

Hør psykolog Morten Willert fortælle om erfaringerne med PRO-Stress på Arbejdsmedicin, AUH.

Formål

Formålet med at anvende patientrapporterede oplysninger til patienter under udredning for arbejdsrelaterede mentale helbredsproblemer er, at:

 • øge kvaliteten af udredningen
 • målrette samtalen mod patientens behov
 • understøtte vurderingen af om patienten kan have gavn af et gruppeforløb

Baggrund

Patienter med arbejdsrelaterede mentale helbredsproblemer kan få tilbudt en udredende samtale på Arbejdsmedicin.

Tidligere skulle patienterne udfylde et papirspørgeskema inden samtalen, men mange patienter glemte det, og papirskemaet gav ikke behandlerne det nødvendige overblik over patientens tilstand. I dag udfylder patienten spørgeskemaet digitalt inden samtalen.

Under samtalen bruger behandleren patientens spørgeskemasvar for hurtigere at spore sig ind på hvilke emner, der er relevante at tale om og dermed skærpe udredningen.

Patientgruppe

Alle patienter på Arbejdsmedicin, der udredes for mentale helbredsproblemer.

Spørgeskema

Der anvendes validerede skalaer som grundlag for spørgeskemaet.

Spørgeskemaerne berører emner som:

 • Psykisk arbejdsmiljø (DPQ, kort version)
 • Depression og angst (CMDQ)
 • Selvoplevet stress (PSS-10)
 • Begrænsninger i hverdagen (WSAS)

Farvekoder

Farvekoderne bliver brugt til at guide behandlerens opmærksomhed mod de områder, der skal fokuseres særligt på i samtalen med patienten.

• Røde svar kræver opmærksomhed.
• Gule svar kan kræve opmærksomhed.
• Grønne svar kræver ikke opmærksomhed.

                       

Patientforløbet i PRO-løsningen

Inden patienten besvarer spørgeskemaet

 • Sekretæren opretter patienten i AmbuFlex-systemet i forbindelse med indkaldelsen til den udredende samtale.

Patienten besvarer spørgeskemaet

 • Patienten får med digital post et link til spørgeskemaet
 • Patienten udfylder spørgeskemaet tidligst 5 dage før den udredende samtale.

Efter patienten har besvaret spørgeskemaet

 • Psykolog eller læge ser besvarelsen inden konsultationen.
 • Psykolog eller læge bruger besvarelsen i samtalen med patienten og til vurdering af det videre forløb

Vil du vide mere?

Kontakt PRO-konsulent

Sanne Degn Gjørup

Tlf. 2479 6585

samort@rm.dk