Kort om løsningen

PRO-løsningen anvendes i dag på Aarhus Universitetshospital.

Her anvender man patienternes besvarelse ved planlagte konsultationer for at sikre, at samtalen handler om det, der er vigtigt for patienten.

Formål

Formålet med at anvende patientrapporterede oplysninger er at understøtte dialogen mellem kliniker og patient og sikre, at samtalen tager udgangspunkt i patientens behov.

Baggrund

Denne løsning er en del af det landsdækkende projekt 'Beslutningsstøtte i bløderbehandlingen'.

Formålet med projektet er, at:

  • sikre bedre information om patientens blødningsepisoder og understøtte dialogen mellem patient og sundhedsprofessionel. På denne måde kan behandlingen i højere grad individualiseres og tilrettelægges i et samarbejde.
  • optimere bløderpatientens egenmestring, så patienten lettere kan håndtere sin sygdom og administrere medicinen optimalt.

Udover PRO-løsningen omfatter projektet også en app, hvor patienterne kan registrere blødninger og medicinforbrug samt etablering af en database.

Patientgruppe

Inklusionskriterier

  • Patienter i fast kontrol i ambulatoriet
  • Voksne patienter
  • Alle sværhedsgrader af sygdommen

Eksklusionskriterier

  • Patienter som er ny-henviste.

Spørgeskema

Spørgeskemaet indeholder spørgsmål om patientens generelle helbred. Har patienten ikke på anden vis registreret blødninger forud for den planlagte konsultation, skal patienten også besvare spørgsmål omkring blødninger.

Spørgeskemaet indeholder desuden spørgsmål omkring smerter, planlagte operationer, arbejdssituation og spørgsmål specifikt til kvinder.

Farvekoder

Farvekoderne bliver brugt til at guide klinikerens opmærksomhed mod områder, der skal fokuseres særligt på i samtalen med patienten.

  • Røde svar kræver opmærksomhed.
  • Gule svar kan kræve opmærksomhed.
  • Grønne svar kræver ikke opmærksomhed.

Patientforløbet i PRO-løsningen

Flowchart der viser patientforløbet i PRO-løsningen til blødersygdomme.

Læge og sygeplejerske på afdelingen vurderer, om patienten er egnet til AmbuFlex. Sygeplejersken opretter patienten i systemet, og patientens besvarelse anvendes som en del af den planlagte konsultation.

Nedenfor kan du følge patientens vej gennem PRO-løsningen. 

Vil du vide mere?

Kontakt PRO-konsulent

Laila Bech Olesen

Tlf. 4042 9098

laiole@rm.dk