Kort om løsningen

PRO-løsningen blev udviklet i Hæmatologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital og er startet op som et kvalitetsprojekt i januar 2022.

Inklusionsperioden varer indtil 30. juni 2023, og patienterne følges i minimum to år fra inklusionstidspunktet.

Patientens spørgeskemasvar bruges, sammen med blodprøvesvar, til at vurdere, om patienten har behov for at møde til planlagte opfølgningssamtaler i afdelingen.

 

Baggrund

Patienter med kronisk lymfatisk leukæmi og lymfekræft har forskellig opfølgningsforløb og kontrolintervaller. Dog ses patienterne oftest hver 3.-4. måned i de første 1-2 år og derefter hver 6. måned jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Mange patienter har fredelige forløb med lange behandlingsfrie perioder afløst af periodevis behandlingsbehov. Det betyder, at mange patienter møder til regelmæssige ambulante kontroller på hospitalet til en kort snak med deres patientansvarlige læge, uden at der nødvendigvis er et klinisk problem eller et behandlingsbehov.

Der er derfor potentiale i at udvikle det nuværende kontrolforløb, så der kan tages udgangspunkt i patienternes symptomer og ønske om at undgå unødvendige hospitalsbesøg. 

Formål

Formålet med at følge denne patientgruppe med patientrapporterede oplysninger er, at:

 • skabe fleksible opfølgningsforløb efter patientens behov.
 • patientcentrere og problemfokusere opfølgningssamtalerne.
 • højne patienternes opmærksomhed på eget helbred.

Kvalitetsprojektet skal undersøge, om PRO-løsningen er en sikker måde at tilbyde ambulante opfølgningsforløb ud fra patienternes behov. Desuden vil projektet afklare løsningens potentiale for at frigive tid og ressourcer i ambulatoriet til patienter, som har større behov.

Patientgruppe

Inklusionskriterier

 • Patienter med kronisk lymfatisk leukæmi eller lymfekræft.
 • Patienter, der har været færdigbehandlet i mindst 6 måneder eller patienter, der er fulgt i et "wait and watch"-forløb i mindst 6 måneder efter diagnosetidspunkt.
 • Patienter, der kan læse og forstå dansk og er i stand til at udfylde et spørgeskema.
 • Patienter fra 18 år.

Eksklusionskriterier

 • Patienter, der har et forventet behandlingsbehov inden for 12 måneder.
 • Patienter der ikke er tilmeldt digital post. 

Spørgeskema

Spørgeskemaet indeholder spørgsmål om symptomer samt spørgsmål om bivirkninger, der oftest ses efter behandling. Herudover er der spørgsmål, som vedrører patientens dagligdag, trivsel og psykiske belastning.

Patienten kan desuden angive, om patienten ønsker at fastholde den planlagte lægekonsultation, eller om patienten ønsker at aflyse, såfremt lægen finder spørgeskemabesvarelse og blodprøvesvar tilfredsstillende.

Der er så vidt muligt anvendt validerede items og instrumenter i form af EORTC-spørgsmål, WHO-5 og belastningstermometret. Dette er suppleret med selvudviklede spørgsmål.

Farvekoder

Grøn

Patienten har ingen væsentligt symptomer eller problemstillinger, og patienten har ønsket af aflyse sin tid.
Hvis patientens blodprøver accepteres, aflyses lægekonsultationen.

Gul

Patienten har symptomer, som skal vurderes af lægen.
Patienten beholder sin tid til lægekonsultation.

Rød

Patienten har ønsket at beholde sin tid eller har symptomer, som kræver at patienten skal ses i ambulatoriet.
Patienten beholder sin tid til lægekonsultation.

Patientforløbet i PRO-løsningen

Flowchart der viser patientens vej gennem PRO-løsningen

Inden patienten besvarer spørgeskemaet første gang

 • Lægen vurderer i forbindelse med opfølgningssamtale i ambulatoriet, om patienten er egnet til PRO-løsningen.
 • Lægen informerer patienten om PRO-løsningen.
 • Lægen eller projektsygeplejersken opretter patienten i AmbuFlex
 • Sekretæren booker patienten til AmbuFlex-opfølgning i interval svarende til Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Patienten besvarer spørgeskemaet

 • Patienten modtager indkaldelsesbrev med opfølgningstider for det kommende år. Heri informeres patienten også om at svare på spørgeskemaet før hver planlagte opfølgning
 • Patienten modtager en SMS 21 og 17 dage før næste planlagte opfølgning, hvor patienten mindes om at svare på spørgeskemaet.

Efter patienten har besvaret spørgeskemaet

 • Alle besvarelser vurderes sammen med blodprøvesvar af en læge ca. 7 dage før patientens planlagte samtale
 • Patienten modtager besked i sin digitale postkasse, hvis den planlagte tid i ambulatoriet aflyses.

Vil du vide mere?

Kontakt PRO-konsulent

Anne Jessen 

Tlf. 2913 8402

anejss@rm.dk