Kort om løsningen

PRO-løsningen er udviklet i samarbejde med 'Klinik for tidligt fødte og syge nyfødte', Aarhus Universitetshospital.

Løsningen anvendes i dag på Aarhus Universitetshospital, Klinik for Tidligt Fødte og Syge Nyfødte, Regionshospitalet Gødstrup samt på 'Børn og Unge Klinik', Regionshospitalet Viborg.

Formål

Formålet med at anvende patientrapporterede oplysninger til denne patientgruppe er, at:

 • understøtte samtalen med forældrene
 • anvende svarene til at planlægge barnets videre forløb efter 2-års alderen. Det kan fx være:
   
  • visitation til udvidet neuropsykologisk testning eller neuropædiater
  • kontakt til hjemkommune for en forstærket kommunal indsats.
  • understøtte overgangen til standardopfølgning

På Regionshospitalet Viborg anvender de desuden PRO-løsningen til at vurdere, om familien har brug for fremmødekontrol, eller om de kan spare køreturen og få en telefonkonsultation.

Baggrund

Hvert år bliver ca. 600 børn født inden gestationsuge 32. Børnene bliver herefter fulgt ambulant efter barnets behov.

I følge nationale kliniske retningslinjer skal spørgeskemaet ASQ-3 24 mdr. indgå i opfølgningsforløbet, og man forventer, at spørgeskemaet vil bidrage til en ensartet national vurdering af de tidligt fødte børn.

Forældrenes svar på spørgeskemaet bliver anvendt til at vurdere barnets behov for yderligere opfølgning efter de første 2 år. Spørgeskemaet skal bl.a. sikre, at det enkelte barn og familie modtager det nødvendige, men også mest ressourceeffektive, behandlings- og udredningstilbud. Derudover forventer man, at spørgeskemaet giver forældrene større ejerskab og forståelse for vurderingen af barnets udvikling og behov.

Patientgruppe

Børn født inden gestationsuge 32 og/eller fødselsvægt under 1500g samt børn med Hypoxisk-iskæmisk encefalopati.

Spørgeskema

Spørgeskemaet består af den validerede skala 'Ages and Stages Questionnaire' 3 til børn mellem 23 mdr. og 25,5 mdr. (ASQ-3 24 mdr.)

I spørgeskemaet bliver forældrene bedt om at vurdere barnets udvikling på følgende områder:

 • kommunikation
 • grovmotorik
 • finmotorik
 • problemløsning
 • socialt samspil
 • generel trivsel.

På baggrund af svarene bliver der udregnet scores for hvert område.

Farvekode

De forskellige scores er farvekodet ud fra anbefalingerne for ASQ. Spørgsmålene om generel trivsel er også farvekodet, så evt. bekymring hos forældrene fremstår tydeligt.

Rød

Svarene viser, at barnets udvikling er påvirket. Der skal foretages en vurdering af barnet i samråd med forældrene og laves en plan for det videre forløb.

Gul

Svarene viser, at barnets udvikling kan være påvirket. Der skal foretages en vurdering af barnet i samråd med forældrene.

Grøn

Svarene viser, at barnet udvikler sig planmæssigt. Der er ikke behov for yderligere tiltag.

Patientforløbet i PRO-løsningen

Der er to forskellige patientforløb i PRO-løsning afhængig af, om formålet er dialogstøtte eller vurdering af kontakttype.

Vil du vide mere?

Kontakt PRO-konsulent

Sanne Degn Gjørup

Tlf. 2479 6585

samort@rm.dk