Kort om løsningen

PRO-løsningen udspringer fra et projekt i Lærings- og kvalitetsteamet i Børnediabetes, der løb fra 2020-2022. Efter projektperioden overgik PRO-løsningen til drift, og den bliver i dag anvendt til at screene trivslen hos børn og unge med diabetes og til dialogstøtte ved planlagte konsultationer.

PRO-løsningen anvendes på fire hospitaler i Region Midtjylland:

 • Steno Diabetes Center på Aarhus Universitetshospital
 • Regionshospitalet Viborg
 • Regionshospitalet Randers
 • Regionshospitalet Gødstrup

Formål

Formålet med at følge patientgruppen med patientrapporterede oplysninger er at:

 • foretage en systematisk screening af de unges trivsel
 • styrke fokus på trivsel
 • inddrage besvarelsen i den planlagte samtale

Baggrund

Type 1 diabetes hos børn og unge har stor indvirkning på barnets og familiens hverdag. Sygdommen påvirker livskvaliteten, og der er stor risiko for komplikationer ved dysregulation.

Nogle børn med type 1 diabetes kan opleve, at alt i deres liv handler om diabetes. Derfor er det vigtigt at følge mental sundhed på lige fod med fysisk sundhed.

PRO-løsningen udspringer fra et 2-årigt projekt i Lærings- og kvalitetsteamet i Børnediabetes. Det nationale projekt havde flere delmål, hvor ét var at foretage en WHO5-screening af de 9-17-årige med type 1 diabetes med henblik på at styrke fokus på mental sundhed og trivsel. Erfaringerne var positive, og PRO-løsningen er nu en del af den daglige drift.

Patientgruppe

Inklusionskriterier:

 • Børn og unge i alderen 9-18 år med type 1 diabetes.

Eksklusionskriterier:

 • Patient eller forældre med manglende IT-kompetencer
 • Manglende sprogkundskaber til at kunne udfylde spørgeskemaet

Spørgeskema

Spørgeskemaet indeholder WHO5-trivselsindex.

Farvekode

Den samlede WHO5-score får en farvekode, som klinikerne bruger til at vurdere patientens trivsel:

 • Trivselsscore på 50 eller over bliver grøn og kræver ingen opmærksomhed.
 • Trivselsscore mellem 49 og 36 bliver gul og kan kræve opmærksomhed. Det kan være tegn på let depression eller mangel på trivsel.
 • Trivselsscore på 35 eller under bliver rød og kræver opmærksomhed og en handleplan.

Patientforløbet i PRO-løsningen

Flowchart der beskriver patientforløbet i PRO-løsningen til børnediabetes
 • Patienten indkaldes til undersøgelse og modtager et link til spørgeskemaet.
 • Patient/forældre besvarer spørgeskemaet, inden de kommer til kontrol.
 • Besvarelsen inddrages i konsultationen, og ved behov laves der i fællesskab en handlingsplan med fokus på at forbedre den mentale sundhed og trivsel.

Vil du vide mere?

Kontakt PRO-konsulent 

Anne Treschow Phillipsen

Tlf. 3034 0874

annphi@rm.dk