Kort om løsningen

NEOgennemgang er en del af PRO-NEO, der foruden den 'Den digitale forløbsguide' indeholder to PRO-løsninger til tidligt fødte børn - en til det indlagte barn og en til barnet på tidligt hjemmeophold.

Ved at lave ét samlet digitalt forløb, får familierne løbende den information, de har brug for omkring deres tidligt fødte barn, og de sundhedsprofessionelle får indsigt i, hvordan forældrene oplever deres barn og deres egen trivsel.

PRO-løsningen er udviklet i 2024 i samarbejde med Afsnit for tidligt Fødte og Syge Nyfødte på Regionshospitalet Gødstrup og anvendes i dag på samme afsnit.

Formål

Formålet med at følge denne patientgruppe med patientrapporterede oplysninger er, at:

  • øge forældreinvolveringen i ugegennemgangen
  • give forældrene mulighed for at udtrykke, hvad der bekymrer dem
  • styrke forældrene i at observere deres barn
  • styrke kommunikationen mellem forældre og personale i forbindelse med ugegennemgang
  • forberede forældrene på tidligt hjemmeophold

Baggrund

Hvert år fødes ca. 4.500 børn for tidligt i Danmark. Når et barn er født for tidligt, har det behov for indlæggelse i længere tid og intensiv opfølgning i den første tid.

På Regionshospitalet Gødstrup overgår barnet fra daglig stuegang til ugegennemgang, når barnet er stabilt. På ugegennemgang gennemgås barnet én fast dag om ugen af en læge.

Aftenen inden ugegennemgang udfylder forældrene et spørgeskema bl.a. om barnets ernæring, respiration og forældrenes egen trivsel. Lægen og sygeplejersken ser på forældrenes svar i forbindelse med ugegennemgang og drøfter svarene med forældrene.

Ved at anvende et PRO-spørgeskema til ugegennemgang, bliver forældrenes egen vurdering af barnet udgangspunkt for samtalen.

Patientgruppe

Inklusionskriterier

  • Børn født <uge 34 og/eller med en fødselsvægt <1500gram, som er overgået til ugegennemgang

Eksklusionskriterier

  • Forældre med manglende IT-kompetencer
  • Forældre der ikke læser dansk

Spørgeskema

Spørgeskemaet indeholder specialudviklede items, da der på udviklingstidspunktet ikke fandtes relevante eksisterende skalaer.

Spørgeskemaet indeholder specialudviklede spørgsmål inden for emnerne:

  • Barnets kontakt
  • Barnets respiration
  • Barnets ernæring
  • Barnets udskillelse
  • Barnets trivsel
  • Forældrenes trivsel

Farvekode

Farvekoden viser, hvilke svar der kræver opmærksomhed

  • Grøn: svaret kræver ikke opmærksomhed
  • Gul: svaret kan kræve opmærksomhed
  • Rød: svaret kræver opmærksomhed

Patientforløbet i PRO-løsningen

Inden forældrene besvarer spørgeskemaet første gang

Når barnet er stabilt og overgår til ugegennemgang, tilmelder sygeplejersken barnet i AmbuFlex og opretter pakken 'Ugegennemgang' i Den digitale forløbsguide.

Forældrene besvarer spørgeskemaet

Aftenen før den planlagte ugegennemgang besvarer forældrene spørgeskemaet på neoindlagt.rm.dk

Efter forældrene har besvaret spørgeskemaet

Læge og sygeplejerske ser på svarene før ugegennemgang og drøfter de svar, der kræver opmærksomhed, med forældrene til ugegennemgang.

Vil du vide mere?

Kontakt PRO-konsulent

Sanne Degn Gjørup

Tlf. 2479 6585

samort@rm.dk