Kort om løsningen

PRO-løsningen er udviklet i samarbejde med Dagkirurgisk Center, AUH i 2018 og anvendes i dag på Forberedelse og Opvågning  og på Børn og Unge afsnit 2, Aarhus Universitetshospital.

I de første dage efter barnets operation udfylder patienten og forældre et spørgeskema om bl.a. smertetilstand og medicinforbrug. Fagkyndigt personale ser hver dag besvarelserne og vejleder forældre i smertebehandlingen, hvis der er behov for det.

PRO-data giver sundhedspersonalet en nødvendig indsigt i barnets smertetilstand efter udskrivelsen.

Formål

Formålet med at følge denne patientgruppe med patientrapporterede oplysninger er, at:

 • få indsigt i, om barnet er tilstrækkeligt smertedækket de første dage efter udskrivelse.
 • klinikerne kan vejlede forældre i, hvordan de bedst smertedækker barnet efter udskrivelse.

På sigt vil klinikerne gerne bruge data til at vurdere, om særlige patientgrupper har mere ondt end andre. På denne måde skal løsningen også anvendes til at optimere smertebehandlingen inden udskrivelse.

Baggrund

Hvert år gennemgår et stort antal børn i Danmark et kirurgisk indgreb, som kan medføre smerter. Ifølge Landspatientregistret blev der i 2015 opereret ca. 100.000 børn i alderen 0-14 år, heraf 22.000 børn i Region Midtjylland.

Tidlig udskrivelse giver forældre ansvar for smertedækning

Mens barnet er indlagt, sikrer sundhedspersonalet smertebehandling. Flere børn bliver dog opereret i ambulant regi med kort indlæggelsestid - enten på dagkirurgiske afdelinger eller i de nyetablerede perioperative afsnit. Efter udskrivelsen er det op til forældrene at følge anvisningerne for smertebehandling. Selv børn med stærke smerter skal behandles i hjemmet.

Forældre har behov for undervisning i smertebehandling i hjemmet samt de rette redskaber til at styre smertebehandlingen. Derudover har sundhedspersonalet på hospitalet brug for at monitorere smertebehandlingen og samtidig støtte og vejlede familien i hjemmet.

Systematisk registrering af smerteintensiteten sikrer god smertebehandling

Denne PRO-løsning giver mulighed for systematisk scoring af smerteintensiteten. Det er en af forudsætningerne for at sikre tilstrækkelig smertebehandling.

Forældrenes mulighed for behovsstyret kontakt kan muligvis også medføre, at færre konsulterer egen læge eller vagtlægen. Derudover medvirker PRO-løsningen til kvalitetssikring og dermed optimering af smertebehandling på behandlingsstederne.

Patientgruppe

Inklusionskriterier

 • Børn fra 5-17 år der gennemgår sammedagskirurgi
 • Børn der udskrives direkte fra "Forberedelse og Opvågning".

Eksklusionskriterier

 • Patient eller forældre med manglende IT-kompetencer
 • Patient eller forældre, der ikke taler dansk. Det er ikke tilstrækkeligt, at barnet taler dansk. Forældre skal også kunne læse spørgeskemaet.

Spørgeskema

Spørgeskemaet bygger på Faces Pain Scale (FPS-R) - en smerteskala for børn. FPS-R består af seks ansigter, der repræsenterer en smertescore på hhv. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Skemaet er valideret på engelsk, men ikke på dansk. Skemaet er dog oversat efter anbefalinger fra udbyder.

Derudover indeholder spørgeskemaet specialudviklede spørgsmål inden for emnerne:

 • Medicincompliance (selvudviklet)
 • Opkast (Inspireret af QLQ_C30_15)
 • Kvalme (Inspireret af QLQ_C30_14)
 • Smerte under søvn (selvudviklet)
 • Fritekstfelt – ekstra oplysninger om barnets smerter

Farvekoder

Sygeplejerskerne handler efter farvekoden.

 • Grøn -  forældre kontaktes ikke.

  Patient/forældre er ved tilmelding informeret om at udfylde spørgeskema, så længe barnet har ondt. De besvarer derfor et nyt skema, hvis der fortsat er et behov.

 • Gul - personalet vurderer, om forældre skal kontaktes.

  Ingen årsag til kontakt: procedure som ved grøn besvarelse.
  Behov for kontakt: Forældre ringes op, og forældrene og sundhedspersonalet laver i fællesskab en plan for det videre forløb.

 • Rød - forældre kontaktes.

  Forældre ringes op, og sundhedspersonalet og forældrene laver i fællesskab en plan for det videre forløb.

Patientforløbet i PRO-løsningen

Inden patienten besvarer spørgeskemaet første gang

Sygeplejersken tilmelder patienten AmbuFlex i det postoperative forløb i opvågningen. Patienten bliver udskrevet til eget hjem og udfylder første besvarelse efter hjemkomst.

Patienten besvarer spørgeskemaet

Patienten besvarer spørgeskemaet på hjemmesiden www.smertescore.dk tre gange dagligt, så længe forældrene vurderer, barnet har ondt. Patient/forældre svarer på spørgeskemaet på eget initiativ. Vi opfordrer til, at besvarelserne udfyldes på følgende tidspunkter:

 1. Morgenbesvarelse (ca. kl. 8)
 2. Middagsbesvarelse (ca. kl. 13)
 3. Aftenbesvarelse (ca. kl. 19)

Efter patienten har besvaret spørgeskemaet

En sygeplejerske fra "Forberedelse og Opvågning" ser besvarelserne hver dag mellem kl. 9 og 10 og handler efter besvarelsernes farvekode. 

Vil du vide mere?

Kontakt PRO-konsulent 

Anne Treschow Phillipsen

Tlf. 3034 0874

annphi@rm.dk