Kort om løsningen

PRO-løsningen er udviklet i samarbejde med 'Bedøvelse og Operation – Forberedelse og Opvågning' på Aarhus Universitetshospital, hvor løsningen også anvendes i dag.

PRO-løsningen anvendes af forældre til børn under 4 år, som gennemgår ambulant kirurgi. De første patienter blev tilmeldt PRO-løsningen i maj 2023.

Formål

Formålet med at følge denne patientgruppe med patientrapporterede oplysninger er, at:

 • give klinikere bedre mulighed for at vejlede forældre i, hvordan de bedst smertedækker barnet efter udskrivelse
 • få indsigt i, om det mindre barn er tilstrækkeligt smertedækket de første dage efter udskrivelse.

På sigt vil klinikerne gerne bruge data til at vurdere, om særlige patientgrupper har mere ondt end andre. På denne måde skal løsningen også anvendes til at optimere smertebehandlingen inden udskrivelse.

Baggrund

Hvert år gennemgår et stort antal børn i Danmark et kirurgisk indgreb, som kan medføre smerter. Derfor er en effektiv smertebehandling essentiel.
Fra litteraturen ved man dog, at børn desværre ofte underbehandles for deres smerter.

Tidlig udskrivelse giver forældre ansvar for smertebehandling

Mens barnet er indlagt, sikrer sundhedspersonalet smertebehandling. Flere børn bliver dog opereret i ambulant regi med kort indlæggelsestid - enten på dagkirurgiske afdelinger eller i de nyetablerede perioperative afsnit.

Efter udskrivelsen er det op til forældrene at følge anvisningerne for smertebehandling, og selv børn med stærke smerter skal behandles i hjemmet.

 Gode erfaringer fra tilsvarende PRO-løsning til større børn

'Forberedelse og Opvågning' på Aarhus Universitetshospital har siden 2019 anvendt PRO til at vejlede forældre i smertebehandlingen af børn fra 4-17 år, der gennemgår ambulant kirurgi. 

Erfaringerne viser, at en systematisk smertescoring i hjemmet

 • hjælper forældrene i smertebehandlingen af deres barn.
 • giver tryghed for forældrene, da de ved, at sundhedsprofessionelle følger med i behandlingseffekten og kontakter dem ved problemer.

PRO-løsningen til de mindste børn

Børns smerter kan scores på flere måder afhængig af barnets alder.

Den gyldne standard er FLACC (Face, Legs, Activity, Cry og Consolability), der anvendes til børn op til ca. 4 år, og en ansigtsskala til børn over 4 år.

På grund af forskellige scoringsredskaber, var der behov for at udvikle denne PRO-løsning til børn under 4 år.

Patientgruppe

Inklusionskriterier

 • Børn under 4-5 år der gennemgår ambulant kirurgi.
 • Børn der udskrives direkte fra 'Forberedelse og Opvågning'.

Eksklusionskriterier

 • Forældre med manglende IT-kompetencer.
 • Forældre, der ikke taler dansk. Det er ikke tilstrækkeligt, at barnet taler dansk, forældrene skal kunne svare på spørgeskemaet.

Spørgeskema

Spørgeskemaet indeholder smertescoren FLACC (Face, Legs, Activity, Cry og Consolability). FLACC er et scoringsredskab, som anvendes til børn under 4 år, hvor smerteniveauet vurderes ud fra barnets adfærd.

Der vurderes ud fra fem parametre, som oversat til dansk er: ansigtsudtryk, ben, aktivitet, gråd og trøstbarhed. 

Derudover indeholder spørgeskemaet specialudviklede spørgsmål inden for emnerne:

 • Medicincompliance (selvudviklet)
 • Opkast (Inspireret af QLQ_C30_15)
 • Kvalme (Inspireret af QLQ_C30_14)
 • Påvirket søvn (selvudviklet)
 • Vanligt indtag af mad og drikke (selvudviklet)
 • Fritekstfelt – ekstra oplysninger om barnets smerter

Farvekode

Forældrenes besvarelse får tildelt en farvekode, som sygeplejerskerne handler efter.

Grøn -  forældre kontaktes ikke.

Forældre er informeret om at udfylde spørgeskema, så længe barnet har ondt. De besvarer derfor et nyt skema, hvis der fortsat er et behov.

Gul - personalet vurderer, om forældre skal kontaktes.

Ingen årsag til kontakt: procedure som ved grøn besvarelse.
Behov for kontakt: Forældre ringes op, og forældre og sundhedspersonalet laver i fællesskab en plan for det videre forløb.

Rød - forældre kontaktes.

Forældre ringes op, og sundhedspersonalet og forældrene laver i fællesskab en plan for det videre forløb.

Patientforløbet i PRO-løsningen

Inden forældre besvarer spørgeskemaet første gang

Sygeplejersken tilmelder patienten til PRO-løsningen i det postoperative forløb i opvågningen. Patienten bliver udskrevet til eget hjem, og forældre udfylder første besvarelse efter hjemkomst.

Forældre besvarer spørgeskemaet

Forældre besvarer på eget initiativ spørgeskemaet på hjemmesiden efterop.rm.dk tre gange dagligt, så længe de vurderer, barnet har ondt.

Vi opfordrer til, at besvarelserne udfyldes på følgende tidspunkter og gerne ca. 1 time efter, medicinen er givet:

 1. Morgenbesvarelse
 2. Middagsbesvarelse
 3. Aftenbesvarelse

Efter forældre har besvaret spørgeskemaet

En sygeplejerske fra 'Forberedelse og Opvågning' ser besvarelserne hver dag mellem kl. 9 og 10 og handler efter besvarelsernes farvekode. 

 

Vil du vide mere?

Kontakt PRO-konsulent 

Anne Treschow Phillipsen

Tlf. 3034 0874

annphi@rm.dk