Kort om løsningen

PRO-løsningen startede som forskningsprojektet 'DiabetesFlex' på Diabetes og Hormonsygdomme, Aarhus Universitetshospital i 2017.

I dag anvendes PRO-løsningen i Aarhus, Gødstrup, Silkeborg, Horsens, Randers og Viborg.

Patienterne besvarer et digitalt spørgeskema inden årssamtalen i klinikken. Patientens svar bruges til at understøtte samtalerne og skal være med til at sikre, at samtalen tager udgangspunkt i patientens oplevede behov.

 

Formål

Formålet med spørgeskemaet inden årssamtalen er at:

  • afdække patientens tilstand ift. psykosociale og fysiske symptomer
  • forberede patient og sundhedsprofessionelle på årssamtalen
  • problemfokusere samtalen mellem patient og behandler.

Baggrund

DiabetesFlex startede som en del af et randomiseret studie, hvor man undersøgte anvendelsen af PRO-data i diabetespatienters behandlingsforløb.

I studiet sammenlignede man et PRO-forløb med et vanligt behandlingsforløb. DiabetesFlex indeholdt to forskellige spørgeskemaer – ét til årssamtalerne og ét til valgfrie samtaler mellem årssamtalerne. Studiet viser gode resultater, og patienterne var tilfredse med løsningen.

Det er besluttet at fortsætte med spørgeskemaet til årssamtalerne som et tilbud til alle patienter med type 1- og 2-diabetes. Spørgeskemaet til årssamtalerne er revideret på baggrund af forskningsprojektet 'DiabetesFlex', og målgruppen er ændret til også at omfatte patienter med type 2-diabetes.

Patientgruppe

Inklusionskriterier

Alle patienter med diabetes fra 18 år.

Eksklusionskriterier

Patienter der ikke er tilmeldt digital post. 

Spørgeskema

Spørgeskemaet indeholder bl.a. det validerede instrument WHO5-trivselsindeks samt spørgsmål omkring patientens generelle helbred, symptomer og senfølger.

Patienten besvarer også spørgsmål omkring blodsukkermålinger og håndtering af blodsukker samt det validerede instrument, PAID (Problem Areas in Diabetes). PAID bruges til at afdække de emotionelle reaktioner i forhold til at leve med diabetes.

Derudover kan patienten angive, hvis der er specifikke emner, han/hun gerne vil tale om til samtalen.

Farvekoder

Farvekoderne anvendes til at problemfokusere årssamtalen.

Rød

Emnet kræver opmærksomhed.

Gul

Emnet kan kræve opmærksomhed.

Grøn

Emnet kræver ikke opmærksomhed.

Patientforløbet i PRO-løsningen

Flowcart der viser patientens vej gennem PRO-løsningen

Patienten besvarer et spørgeskema inden årssamtalen, og svarene bruges til at problemfokusere samtalen.

Inden patienten besvarer spørgeskemaet første gang

  • Patienten modtager information om formålet med at udfylde spørgeskemaet.
  • Sygeplejersken opretter patienten i AmbuFlex-systemet.

Patienten besvarer spørgeskemaet

  • Afdelingen sender et bookingbrev til patienten med information om at besvare spørgeskemaet.
  • Patienten besvarer spørgeskemaet, når han/hun får besked fra afdelingen.

Efter patienten har besvaret spørgeskemaet

  • Lægen eller sygeplejersken ser patientens blodprøver og spørgeskemasvar dagen inden årssamtalen.
  • Svarene bruges til at afklare, hvad der er vigtigt for patienten at tale om.
  • Lægen og sygeplejersken inddrager svarene i årssamtalen.

Vil du vide mere?

Kontakt PRO-konsulent 

Anne Treschow Phillipsen

Tlf. 3034 0874

annphi@rm.dk