Kort om løsningen

De første patienter blev tilmeldt PRO-løsningen i 2016. I dag bliver løsningen anvendt i Gødstrup, Viborg, Aarhus, Randers, Horsens, Hjørring, Thisted og Aalborg.

Formål

Formålet med at følge denne patientgruppe med patientrapporterede oplysninger er, at:

  • ressourcerne udnyttes bedst muligt og bruges, hvor behovet er størst
  • højne dokumentation
  • inddrage patienten som aktiv medspiller
  • imødekomme patienternes ønske om at undgå unødvendige hospitalsbesøg.

Baggrund

Cirka 3% af alle gravide i Danmark udvikler graviditetssukkersyge, også kaldet gestationel diabetes, under deres graviditet.

Med denne PRO-løsning registrerer patienterne deres blodsukkerværdier på en hjemmeside og får feedback i form af smileys. Dermed kan klinikerne følge patienten på afstand og efterkomme patienternes ønske om at undgå unødvendige hospitalsbesøg.

Patientgruppe

Inklusionskriterier

  • Patienter diagnosticeret med gestationel diabetes, som taler dansk, engelsk eller arabisk.
  • Patienter som bruger insulin kan også inkluderes.

Eksklusionskriterier

  • Patienter som ikke har tilgang til en smartphone eller digital post.
  • Patienter med et midlertidigt CPR-nummer.

Spørgeskema

Patienterne i denne PRO-løsning indtaster deres blodsukkerværdier på en hjemmeside.

Patientens forløb i PRO-løsningen

Flowchart der viser patientens vej gennem PRO-løsningen

Inden patienten besvarer spørgeskemaet første gang

Ved første kontakt vurderer en kliniker, om patienten kan bruge PRO-løsningen og opretter herefter patienten.

Patienten besvarer spørgeskemaet

Patienten får ingen rykkerbreve. De modtager et brev med digitalt post, når klinikeren har set deres blodsukkerværdier. Er alt, som det skal være, fortsætter patienten målingerne, ellers bliver patienten kontaktet.

Efter patienten har besvaret spørgeskemaet

Alle indsendte blodsukkerværdier bliver vurderet af en kliniker. Afhængig af antallet af for høje blodsukkerværdier (røde smileys) og gestationsuge, bliver patienten kontaktet. 

Har patienten ikke indsendt blodsukkerværdier, bliver patienten kontaktet jf. lokale procedurer. Der er afsat tid til at klinikere gennemgår blodsukker-værdier en gang ugentligt.

Vil du vide mere?

Kontakt PRO-konsulent

Laila Bech Olesen

Tlf. 4042 9098

laiole@rm.dk