Kort om løsningen

PRO-løsningen blev udviklet i samarbejde med Hjerteklinikken på Regionshospitalet Viborg i 2022, hvor løsningen også anvendes i dag.

Formål

Formålet med at følge denne patientgruppe med patientrapporterede oplysninger er, at:

 • øge patientens viden om atrieflimren
 • skabe bedre forberedelse inden den ambulante konsultation
 • fokusere og målrette samtalen mellem kliniker og patient
 • monitorere patientens symptomer over tid.

Baggrund

Mere end 150.000 danskere lider af atrieflimren.

Atrieflimren kan være ubehageligt og angstprovokerende for den enkelte patient, selvom tilstanden ikke nødvendigvis er livsfarlig. En del af behandlingen består derfor af samtaler med patienten omkring deres oplevelser.

Inden samtalen besvarer patienten et spørgeskema om bl.a. symptomer og livskvalitet. På den måde kan klinikeren i højere grad målrette samtalen og dermed bedre hjælpe patienten. Målet er, at patienten kan leve så normalt et liv som muligt.

Patientgruppe

Alle patienter med atrieflimren, der kommer til konsultation i klinikken.

Spørgeskema

Spørgeskemaet indeholder spørgsmål om:

 • anfald
 • symptomer
 • livskvalitet
 • påvirkning af hverdagen
 • blodfortyndende medicin
 • kardiovaskulære risikofaktorer.

Hvert emne indledes med en kort informationstekst. Til sidst i skemaet kan patienten tilføje en kommentar til besvarelsen.

Farvekoder

Farvekoderne bliver brugt til at guide klinikers opmærksomhed mod områder, der skal fokuseres særligt på i samtalen med patienten.

 • Røde svar kræver opmærksomhed.
 • Gule svar kan kræve opmærksomhed.
 • Grønne svar kræver ikke opmærksomhed.

Patientforløbet i PRO-løsningen

Flowchart der viser patientens vej gennem PRO-løsningen

Inden patienten besvarer spørgeskemaet første gang

En sekretær booker patienten til konsultation og tilmelder samtidigt patienten til AmbuFlex.

Patienten besvarer spørgeskemaet

 • Patienten modtager et indkaldelsesbrev med et link og en vejledning til at udfylde spørgeskemaet.
 • Patienten modtager en påmindelses-sms 2 dage inden konsultationen.
 • Patienten udfylder spørgeskemaet i hjemmet inden den planlagte konsultation.

Efter patienten har besvaret spørgeskemaet

 • Lægen og sygeplejersken ser patientens svar inden konsultationen.
 • Patientens besvarelse danner udgangspunkt for samtalen under konsultationen.

Vil du vide mere?

Kontakt PRO-konsulent

Mette Roost 

Tlf. 4031 3116

meepet@rm.dk