Kort om løsningen

Spørgeskemaet er udviklet af en tværregional arbejdsgruppe under PRO-sekretariatet, Sundhedsdatastyrelsen.

Formål

Formålet med at følge denne patientgruppe med patientrapporterede oplysninger er overordnet, at:

 • fokusere samtalen på patientens rapporterede problemstillinger.
 • sikre at rehabiliteringsforløbet tilrettelægges ud fra patientens behov.

Baggrund

Skemaet er udviklet på nationalt niveau af en klinisk koordinationsgruppe for hjerterehabilitering under PRO-sekretariatet, Sundhedsdatastyrelsen.

Det er tanken, at patienterne på sigt skal svare på et spørgeskema flere gange under rehabiliteringsforløbet –dvs. både på hospitalet og i kommunen.

Læs mere på PRO-sekretariatets hjemmeside

Patientgruppe

Målgruppen er voksne patienter (over 18 år) med iskæmisk hjertesygdom.

Spørgeskema

Spørgeskemaet består af en række validerede instrumenter og ad hoc spørgsmål, som omhandler bl.a.:

 • Hjerteproblemer og helbred
 • Brystsmerter
 • Hukommelse og koncentration
 • Trivsel, angst og depression
 • Samvær og netværk
 • Samliv og seksuel aktivitet
 • Håndtering af hjertesygdom
 • Fysisk aktivitet
 • Rygning og alkohol
 • Kost

Farvekoder

Farvekoderne bliver brugt til at guide klinikerens opmærksomhed mod områder, der skal fokuseres særligt på i samtalen med patienten.

 • Røde svar kræver opmærksomhed.
 • Gule svar kan kræve opmærksomhed.
 • Grønne svar kræver ikke opmærksomhed.

Patientforløbet i PRO-løsningen

Flowchart der viser patientens vej gennem PRO-løsningen

Inden patienten besvarer spørgeskemaet første gang

 • Når sygeplejersken booker patienten til samtale i hjerterehabiliteringsklinikken, opretter hun samtidig patienten i AmbuFlex.

Patienten besvarer spørgeskemaet

 • Der bliver automatisk sendt brev til patientens digitale postkasse, når patienten oprettes i AmbuFlex. I brevet bliver patienten informeret om at svare på spørgeskemaet inden samtalen.

Efter patienten har besvaret spørgeskemaet

 • Lægen eller sygeplejersken tjekker patientens svar inden samtalen, og inddrager svarene i samtalen med patienten.

 • Herefter afslutter sygeplejersken patienten i AmbuFlex.

Vil du vide mere?

Kontakt PRO-konsulent

Anne Jessen 

Tlf. 2913 8402

anejss@rm.dk