Kort om løsningen

PRO-løsningen blev udviklet i samarbejde med afdelingen for Hjertesygdomme, Sygehus Sønderjylland.

I 2023 blev løsningen taget i brug i en tilpasset udgave på Hjertesygdomme, Regionshospitalet Gødstrup.

Formål

Formålet med PRO-løsningen er, at:

 • inddrage patienter med hjertesvigt aktivt i deres behandlingsforløb
 • fokusere samtalerne på baggrund af patientens rapporterede problemstillinger
 • øge patienternes opmærksomhed på hjertesvigt-symptomer
 • optimere sygeplejerskernes tidsforbrug ved bl.a. at give bedre mulighed for forberedelse og evt. afklaring af spørgsmål med lægen inden samtalen med patienten.

Baggrund

Cirka 62.000 danskere har diagnosen hjertesvigt, og hvert år bliver 12.000 nye tilfælde diagnosticeret. Man skønner, at 5% af befolkningen over 75 år har hjertesvigt, og hos de +85-årige stiger tallet til 10%.

Hyppig kontakt med sundhedsvæsenet

Hjertesvigt er en hyppig årsag til indlæggelser på hospitaler med ca. 11.000 indlæggelser årligt. Patienter med hjertesvigt har i gennemsnit 33 kontakter årligt med sundhedsvæsenet, hvor besøg hos praktiserende læge udgør størstedelen efterfulgt af ambulant behandling.

Optitrering med hyppig kontakt

Patienter med nydiagnosticeret hjertesvigt henvises som regel til en hjertesvigtklinik på hospitalet til en udredende ekkokardiografi og samtale. Herefter starter de fleste i et optitreringsforløb, hvor patienten langsomt øges i den medicinske behandling. I forløbet har patienten kontakt til en hjertesvigtsygeplejersken ca. hver 14. dag for at øge eller justere den medicinske behandling. Opfølgningen foregår oftest over telefon.

Patientgruppe

Målgruppen for denne PRO-løsning er patienter med kronisk hjertesvigt i optiteringsforløb i hjertesvigtklinikken.

Spørgeskema

Emnerne i spørgeskemaet er udvalgt i tæt samarbejde med kliniske specialister. Derudover er patienter i målgruppen inddraget i udviklingsprocessen for at sikre, at spørgeskemaet opleves relevant og væsentligt.

Emnerne i spørgeskemaet er:

 • Kliniske målinger (blodtryk, puls og vægt)
 • Vægtøgning
 • Funktionsniveau
 • Åndenød
 • Svimmelhed
 • Væskeophobning
 • Træthed
 • Øvrige symptomer
 • Generelt helbred og trivsel.

Farvekoder

Farvekoderne bliver brugt til at guide klinikerens opmærksomhed mod områder, der skal fokuseres særligt på i samtalen med patienten.

 • Røde svar kræver opmærksomhed.
 • Gule svar kan kræve opmærksomhed.
 • Grønne svar kræver ikke opmærksomhed.

Patientforløbet i PRO-løsningen

Flowchart der viser patientens vej gennem PRO-løsningen

Inden patienten besvarer spørgeskemaet første gang

 • Sekretæren booker patienten til samtale og opretter patienten til PRO.
 • Patienten informeres i et indkaldelsesbrev om at besvare spørgeskemaet inden den første samtale i hjertesvigtklinikken.
 • Patienten modtager desuden en påmindelses-sms 2 dage inden samtalen.

Patienten besvarer spørgeskemaet inden første samtale

 • Patienten svarer på spørgeskemaet 1-2 dage inden samtalen.
 • Sygeplejersken og evt. lægen inddrager patientens svar i samtalen.
 • Sygeplejersken informerer patienten om at besvare spørgeskemaet 2 dage inden de følgende samtaler i optitreringsforløbet. Samtidig får patienten udleveret postkort med information om PRO.

Patienten svarer på spørgeskemaet inden hver samtale i optitreringsforløbet

 • Patienten svarer på spørgeskemaet 2 dage inden samtalen med sygeplejersken
 • Sygeplejersken tjekker patientens svar inden hver samtale
 • Sygeplejersken inddrager svarene i samtalen med patienten.


Patienten svarer på spørgeskema inden afslutningssamtale

 • Patienten besvarer, ligesom ved startsamtalen, også et spørgeskema inden den afsluttende samtale i hjertesvigtklinikken, når optitreringsforløbet afsluttes.

Vil du vide mere?

Kontakt PRO-konsulent

Anne Jessen 

Tlf. 2913 8402

anejss@rm.dk