Kort om løsningen

PRO-Løsningen er udviklet i samarbejde med Aarhus Universitetshospital. De første patienter blev tilmeldt løsningen i 2015. Patientens besvarelse bliver brugt til at understøtte dialogen mellem patient og klliniker. 

I dag anvendes løsningen på følgende afdelinger:

 • Infektionsklinikken, Aarhus Universitetshospital
 • Klinik for Infektionssygdomme, Regionshospitalet Gødstrup

Formål

Formålet med at følge denne patientgruppe med patientrapporterede oplysninger er, at:

 • øge kvaliteten af behandlingen ved at basere konsultationerne i klinikken på patienternes aktuelle problemer.
 • foretage systematisk indsamling af oplysninger om patienterne iht. internationale guidelines.

Baggrund

HIV er en kronisk infektionssygdom. Patienter i medicinsk behandling har nærnormal levetid med brug for livslang behandling og monitorering for at undgå progression af sygdommen.

I de internationale guidelines er der beskrevet en lang række komplicerende faktorer, der kan være til stede blandt HIV-patienter, og som bør vurderes af sundhedspersonale for at give den bedst mulige behandling. Vurderingen skal fokusere på dårlig adherence, psykiatrisk komorbiditet, udvikling af knogleskørhed, kognitiv dysfunktion samt rådgivning om livsstil.

Ved systematisk brug af patientrapporterede oplysninger kan man imødekomme kravene fra de internationale guidelines og samtidig fokusere konsultationerne på patientens aktelle problemer.

Endvidere har man erfaret, at en del af patienterne havde brug for tæt ambulant opfølgning, mens en anden del kunne overgå til årlige kontroller.

Patientgruppe

Inklusionskriterier

 • Alle patienter med HIV, der er over 18 år og går til kontroller på afdelingen indkluderes i PRO-løsningen.
 • Ved den første konsultation efter inklusion vurderer sundhedspersonale, om patienten skal fortsætte i PRO-løsningen.

Spørgeskema

Spørgeskemaet indeholder spørgsmål om generelle helbredsproblemer, smerter, vægt, kognitiv funktion, generelt helbred, psykisk velbefindende, adherence, livsstil og sexliv.

Spørgsmålene består af validerede spørgsmål samt ad-hoc udviklede spørgsmål. De validerede spørgsmål er fra følgende skalaer:

 • Symptom Checklist 92 (SCL-92)
 • Short Form 36 (SF-36)
 • AACTG Adherence Instrument
 • The Self-rating Scale Item (SRSI)
 • European AIDS Clinical Society (EACS): Two-item depression screening tool

Farvekoder

 • Grøn

  Der er ikke behov for klinisk opmærksomhed. Svaret tages ikke op med patienten.
 • Gul

  Der kan være behov for klinisk opmærksomhed. Kliniker vurderer, om svaret skal tages op ved konsultationen.
 • Rød

  Der er behov for klinisk opmærksomhed. Røde svar tages op med patienten, og der iværksættes relevant handling.

Patientforløbet i PRO-løsningen

Flowchart der viser patientens vej gennem PRO-løsningen

Inden patientens besvarer spørgeskemaet første gang

 • En kliniker vurderer, om patienten er egnet til PRO-løsningen.
 • Patienten oprettes i AmbuFlex-systemet.
 • Patienten modtager indkaldelsesbrev fra afdelingen med information om at besvare spørgeskemaet

Patienten besvarer spørgeskemaet

 • Patienten besvarer spørgeskemaet på en hjemmeside.

Efter patienten har besvaret spørgeskemaet

 • Besvarelsen drøftes med patienten under konsultationen.

Vil du vide mere?

Kontakt PRO-konsulent

Helle Dahl Harbo

Tlf 4031 3808

hellhb@rm.dk