Kort om løsningen

Løsningen er udviklet i 2022 i samarbejde med Afdeling for Mave og tarmkirurgi, Regionshospitalet Gødstrup.

Spørgeskemaet er udviklet på baggrund af et forskningsprojekt, som udspringer fra Mave-tarmkirurgisk Afdeling, AUH.

Formål

Formålet med at følge denne patientgruppe med patientrapporterede oplysninger er at:

 • vurdere om patienten har behov for kontakt til klinikken
 • opdage tegn på tilbagefald
 • opdage senfølger efter behandlingen

Baggrund

I dag overlever stadig flere operation og behandling for kræft i endetarmen. Men selvom patienterne bliver opereret med minimal invasive teknikker, lever mange efterfølgende med senfølger.

Afdeling for Mave og Tarmkirurgi, Regionshospitalet Gødstrup tog denne PRO-løsning i brug for at løfte behandlingen af senfølger og skabe et mere fleksibelt patientforløb.

Med patientens svar kan afdelingen give et målrettet behandlingstilbud, og i komplicerede tilfælde kan patienterne henvises til Center for Bækkenbundslidelser på Aarhus Universitetshospital.

Patientgruppe

Inklusionskriterier

 • Patienter som er opereret for endetarmskræft.

Eksklusionskriterier

 • Patienter der ikke kan tale eller læse dansk.
 • Patienter der ikke er tilmeldt digital post.

Spørgeskema

Spørgeskemaet indeholder spørgsmål om afføring, vandladning, seksualitet, smerter og livskvalitet.

Patienter bliver også spurgt, om de har behov for kontakt.

Farvekode

Alle besvarelser vurderes af en kliniker. Farvekoderne bliver anvendt til at vurdere, om patienten skal kontaktes. 

 • En grøn besvarelse viser, at patienten ikke har behov for kontakt på nuværende tidspunkt.
 • En gul besvarelse viser, at patienten kan have behov for kontakt. En kliniker afgør, om patienten skal kontaktes.
 • En rød besvarelse viser, at patienten skal kontaktes.
 • En grå besvarelse viser, at patienten ikke har svaret. Patienten ringes op af en sygeplejerske eller får tilsendt en indkaldelse til konsultation ved læge.
 • En blå besvarelse viser, at patienten ikke er tilmeldt digital post og skal kontaktes mhp. anden kontaktform.

Patientforløbet i PRO-løsningen

Flowchart der beskriver patientforløbet i PRO-løsningen

Inden patienten besvarer spørgeskemaet første gang

• Patienten bliver informeret om PRO-løsningen og formålet med at udfylde spørgeskemaet.
• En kliniker opretter patienten i AmbuFlex-systemet.

Patienten besvarer spørgeskemaet

• Patienten besvarer spørgeskemaet, når de får besked i digital post.
• Patienten er instrueret i at få taget blodprøver.

Efter patienten har besvaret spørgeskemaet

Sygeplejersken vurderer inden for en uge, om patienten skal kontaktes på baggrund af blodprøver og spørgeskemabesvarelse.

Vil du vide mere?

Kontakt PRO-konsulent

Sidse Østergaard Olesen

Tlf. 2478 1777

sidsjo@rm.dk