Kort om løsningen

Besvarelsen anvendes både til at vurdere, om patienten er klar til at få kemoterapi og til at understøtte og problemfokusere samtale mellem patient og sygeplejerske forud for behandling.

Løsningen er udviklet af Kræftens Bekæmpelse. I dag anvendes den på Kræftafdeling på Regionshospitalet Gødstrup.

Formål

Formålet med at følge denne patientgruppe med patientrapporterede oplysninger er, at:

 • Vurdere om patienten er klar til behandling, og om behandlingen kan bestilles på forhånd
 • Minimere ventetid på afdelingen under behandling
 • Understøtte og problemfokusere samtalen mellem sygeplejerske/læge og patient
 • Hjælpe patienten med at tage hånd om eventuelle symptomer og bivirkninger.

Baggrund

Kræftens Bekæmpelse står bag denne løsning, der er udviklet i 2013 og begyndte som et udviklingsprojekt på flere afdelinger i hele landet.

Formålet med projektet var at undersøge, hvordan klinisk anvendelse af PRO-data kunne bidrage til at forbedre behandlingskvaliteten og styrke patientcentreret praksis på kræftafdelinger.

Efter projektet blev afsluttet, valgte man i Herning at fortsætte med at anvende PRO til lungekræftpatienter. Løsningen anvendes i dag som en fast del af den livsforlængende behandling til lungekræftpatienter på Kræftafdeling i Gødstrup.

Patientgruppe

Inklusionskriterier

 • Patienter med lungekræft, der er i livsforlængende behandling.

Eksklusionskriterier

 • Patienter uden IT-kompetencer
 • Patienter der ikke taler dansk
 • Patienter der ikke kan besvare spørgeskemaet pga. kognitive udfordringer.

Spørgeskema

Spørgeskemaet indeholder spørgsmål fra følgende instrumenter fra EORTC:

 • QLQ-C30
 • QLQ-LC13

Derudover indeholder spørgeskemaet ad-hoc spørgsmål, der er fundet relevante af klinikere og lungekræftpatienter.

Farvekoder

Farvekoderne bliver brugt til at guide klinikerens opmærksomhed mod områder, der skal fokuseres særligt på i samtalen med patienten.

 • Røde svar kræver opmærksomhed
 • Gule svar kan kræve opmærksomhed
 • Grønne svar kræver ikke opmærksomhed.

Patientens forløb i PRO-løsningen

Flowchart der beskriver patientens vej gennem PRO-løsningen

Inden patienten besvarer spørgeskemaet første gang

 • Sygeplejersken informerer patienten om løsningen og tilmelder patienten til AmbuFlex.

Patienten besvarer spørgeskemaet

 • Patienten besvarer spørgeskemaet på tidligst 3 dage før og senest kl. 10 hverdagen før behandling.
 • Har patienten ikke har adgang til internettet, kan spørgeskemaet besvares i ambulatoriet, den dag patienten skal have behandling.

Efter patienten har besvaret spørgeskemaet

 • Lægen ser besvarelsen inden bestilling af kemoterapien.
 • Når patienten kommer til behandling anvendes besvarelsen i samtalen med sygeplejersken eller lægen. 

 

Vil du vide mere?

Kontakt PRO-konsulent

Anke De Beijer

Tlf. 2036 8102

ankedebe@rm.dk