Kort om løsningen

Løsningen er udviklet i Region Midtjylland på Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital og anvendes i dag også på Regionshospitalet Gødstrup og på Aalborg Universitetshospital.

Formål

Formålet med at følge denne patientgruppe med patientrapporterede oplysninger er at:

  • Understøtte dialogen mellem kliniker og patient
  • Problemfokusere samtalen
  • Følge symptomudviklingen, så en forandring i symptombelastning kan identificeres
  • Kvalificere telefonkonsultationen med patienter i opfølgningsforløb efter lungekræft.

Baggrund

Løsningen til opfølgning efter lungekræft blev udviklet for at imødekomme de nye behov, der opstod som følge af COVID-19 bl.a. en omlægning til telefonkonsultationer.

Med patienternes spørgeskemabesvarelse får klinikerne inden telefonkonsultationen et indblik i patientens helbredstilstand og mulighed for at følge symptomudviklingen.

Derudover giver patienternes svar mulighed for, at klinikeren kan fokusere samtalen på det, der er vigtigt for patienten

Patientgruppe

Patienter i opfølgningsforløb efter lungekræft.

Patientgrupper:

  • Stadium I og II – opererede patienter (kurativ behandling)
  • Stadium III – strålebehandlede patienter (kurativ behandling)

Spørgeskema

Emnerne i spørgeskemaet er valgt ud fra klinikkens behov. Der er bl.a. spørgsmål om livskvalitet, træthed, hoste og åndenød.
Der er så vidt muligt anvendt spørgsmål fra de validerede EORTC-spørgeskemaer.

Farvekoder

Farvekoderne bliver brugt til at guide klinikerens opmærksomhed mod områder, der skal fokuseres særligt på i samtalen med patienten.

  • Røde svar kræver opmærksomhed.
  • Gule svar kan kræve opmærksomhed.
  • Grønne svar kræver ikke opmærksomhed.

Patientforløbet i PRO-løsningen

Flowchart der viser patientens vej gennem PRO-løsningen

I PRO-løsningen besvarer patienterne et sygdomsspecifikt spørgeskema hjemmefra 2-3 dage før telefonsamtalen.

Lægen ser besvarelsen inden samtalen og kan lettere problemfokusere samtalen ved at bringe de problemer, patienten selv har indrapporteret, ind i samtalen.

Vil du vide mere?

Kontakt PRO-konsulent 

Anne Treschow Phillipsen

Tlf. 3034 0874

annphi@rm.dk