Kort om løsningen

Spørgeskemaet bliver anvendt til at understøtte dialogen mellem læge og patient.

Løsningen er udviklet i samarbejde med Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital i januar 2021, og er også taget i brug på Aalborg Universitetshospital.

Formål

Formålet med at følge denne patientgruppe med patientrapporterede oplysninger er, at:

 • sikre en systematisk vurdering af patienternes alarmsymptomer og senfølger og derigennem øge kvaliteten af opfølgningen.
 • øge patienternes opmærksomhed på eget helbred.
 • fokusere samtalen på det, som er vigtigt for patienten.

Baggrund

Hvert år får ca. 300 danske mænd testikelkræft. Testikelkræft rammer hyppigst yngre mænd mellem 15-40 år.

Testikelkræft behandles ved operativt at fjerne den syge testikel. Patienterne følges typisk fem år efterfølgende. Prognosen er god, og størstedelen af disse mænd er sunde og raske.

Løsningen blev udviklet for at imødekomme de nye behov, der opstod som følge af COVID-19, hvor patienternes opfølgningssamtaler blev omlagt fra fysiske konsultationer til telefonkonsultationer. 

Patientgruppe

Patienter i opfølgninger efter testikelkræft.

Patienter med nedsat kognitiv funktion samt patienter, som ikke er dansktalende, inkluderes ikke i PRO-løsningen. 

Spørgeskema

Spørgeskemaet indeholder hovedsageligt EORTC-spørgsmål ift. symptomer på recidiv, senfølger efter kemoterapi og operation samt patienternes generelle helbred. Patienterne oplæres i at undersøge den raske testikel, og i spørgeskemaet indgår der spørgsmål relateret til denne selvundersøgelse.

Sidst i skemaet er der et fritekstfelt, hvor patienterne har mulighed for at tilføje andre symptomer eller kommentarer til besvarelsen.

Farvekoder

Farvekoderne bliver brugt til at guide klinikerens opmærksomhed mod områder, der skal fokuseres særligt på i samtalen med patienten.

 • Røde svar kræver opmærksomhed.
 • Gule svar kan kræve opmærksomhed.
 • Grønne svar kræver ikke opmærksomhed.

Patientforløbet i PRO-løsningen

Flowchart der viser patientens vej gennem PRO-løsningen

Inden patienten besvarer spørgeskemaet første gang

 • Sygeplejersken informerer patienten om PRO-løsningen ved første opfølgningssamtale og opretter patienten i AmbuFlex.
 • Sekretær booker tid til opfølgning.

Patientens besvarer spørgeskemaet

 • Patienterne modtager et brev i deres digitale postkasse med link til spørgeskemaet
 • Patienten modtager en påmindelses-sms 10 dage inden samtalen.
 • Patienten svarer på skemaet ca. 7 dage før den planlagte samtale.

Efter patienten har besvaret spørgeskemaet

 • Lægen ser besvarelserne inden samtalen med patienten.
 • Samtalen tager udgangspunkt i patientens svar til opfølgningssamtalen med patienten.

Vil du vide mere?

Kontakt PRO-konsulent

Anne Jessen 

Tlf. 2913 8402

anejss@rm.dk