Kort om løsningen

PRO-løsningen er udviklet i RSI-regi (Regionernes Sundhedsteknologi og Innovation) og blev i maj 2018 taget i brug nationalt.

I dag anvendes den på afdelinger i Aarhus, Gødstrup, Aalborg, Thisted og Hjørring.

Formål

Formålet med at følge denne patientgruppe med patientrapporterede oplysninger er, at:

 • skabe fleksible og behovstyrede ambulante forløb
 • udnytte ressourcerne bedst muligt og hvor behovet er størst
 • øge patienternes opmærksomhed på eget helbred
 • skabe bedre overblik over patientens helbredsstatus over tid
 • fokusere samtalen mellem patient og kliniker på patientens behov.

Baggrund

Prostatakræft er den mest udbredte kræftform blandt mænd. Årligt bliver der på nationalt plan igangsat 7.600 behandlingsforløb af prostatakræft.

En landsdækkende barometerundersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse viser, at hver fjerde kræftpatient ikke oplevede at få den hjælp, de havde behov for. På den baggrund startede Kræftens bekæmpelse et udviklingsprojekt, der bl.a. omfatter et PRO-redskab til brug i behandlingen af patienter med prostatakræft, som er prostatektomeret.

Målet er at give patienterne mulighed for at leve et liv, der er så lidt præget af sygdom som muligt. Efter projektet var færdigudviklet, overgik driften af PRO-løsningen til AmbuFlex.

PRO-løsningen er udviklet i nationale kliniske kvalitetsfora og er som udgangspunkt udviklet til at blive brugt til alle urologiske behandlingsforløb indenfor prostatakræft.

Patientgruppe

Inklusionskriterier

Patienter i behandling for eller i opfølgning efter prostatakræft. Herunder patienter som er:

 • i aktiv overvågning
 • blevet radikalt prostatektomeret
 • i primær kurativ strålebehandling
 • i både primær kurativ strålebehandling og endokrin behandling
 • i opfølgning efter salvage
 • i watchful waiting
 • i anti-androgen behandling
 • i endrokin behandling ADT
 • er metastatisk hormonsensitive
 • MCRPX

Eksklusionskriterier

 • Patienter der ikke ønsker at deltage
 • Patienter der ikke forstår eller taler dansk

Spørgeskema

Der er udviklet ét spørgeskema, som bruges til alle patienter med prostatakræft. Der er anvendt validerede spørgsmål som grundlag for spørgeskemaet.

Spørgeskemaet berører emner som:

 • Bivirkninger (EORTC)
 • Seksuelle problemer (EORTC)
 • Vandladnings- og afføringsproblemer (DANCAP EPIC-26)
 • Følelsesmæssige reaktioner på sygdommen (EORTC)
 • Generelt helbred (SF-36)
 • Patientens behov for kontakt

Farvekoder

Farvekoderne anvendes forskelligt alt efter, om PRO-løsningen anvendes som dialogstøtte eller til at vurdere patientens kontaktbehov. 

Dialogsstøtte

Farvekoderne bliver brugt til at guide klinikerens opmærksomhed mod områder, der skal fokuseres særligt på i samtalen med patienten.

 • Røde svar kræver opmærksomhed.
 • Gule svar kan kræve opmærksomhed.
 • Grønne svar kræver ikke opmærksomhed.

Vurdering af kontaktbehov

 • Ved en grøn besvarelse har patienten ikke behov for kontakt.
 • Ved en gul besvarelse kan patienten have behov for kontakt. Patienten kontaktes telefonisk.
 • Ved en rød besvarelse har patienten behov for kontakt. Patienten bookes til ambulant konsultation.
 • Ved en grå besvarelse har patienten ikke besvaret skemaet og kontaktes telefonisk.

Patientforløbet i PRO-løsningen

Det har ikke været muligt at opsætte ét PRO-forløb, der dækker alle patienter, da behandlingsforløbene af patienter med prostatakræft varierer.

I denne løsning anvendes PRO på to måder - til dialogstøtte og til vurdering af kontaktbehov.

Vil du vide mere?

Kontakt PRO-konsulent

Sidse Østergaard Olesen

Tlf. 2478 1777

sidsjo@rm.dk