Kort om løsningen

PRO-løsningen er udviklet i samarbejde med Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital.

 

Formål

Formålet med denne PRO-løsning er, at:

 • sikre en systematisk vurdering af patientens samlede helbred og livskvalitet for at kunne tilbyde det bedst mulige behandlingsforløb
 • øge kvaliteten af lægesamtalerne, så de tager udgangspunkt i patientens rapporterede problemstillinger
 • øge patienternes opmærksomhed på helbred og livskvalitet
 • anvende data til kvalitetsudvikling og forskning.

Baggrund

Sarkom er en sjælden kræftsygdom, der rammer alle aldersgrupper. Patienterne oplever ofte langstrakte udredningsforløb, og ca. 14% af alle patienter med sarkom har uhelbredelig sygdom på diagnosetidspunktet.

Patienter med sarkom behandles ofte med medicinsk kræftbehandling, fx kemoterapi. Her er det vigtigt at sikre, at behandlingen ikke påvirker patientens livskvalitet mere i negativ retning, end den grundlæggende sygdom gør. Derfor vil et fald i livskvalitet ofte være en indikator på, at patientens behandling skal justeres eller omlægges.

Samtidig er der i Styregruppen for Dansk Sarkom Database og Dansk Sarkom Gruppe et ønske om systematisk at integrere PRO i vurderingen af behandlingskvaliteten for sarkompatienter.

Patientgruppe

Alle patienter med sarkom, som får behandling på kræftafdelingen.

Spørgeskema

Spørgeskemaet består at det validerede spørgeskema EORTC QLQ-C30 med30 spørgsmål om helbred, symptomer og livskvalitet.

Farvekoder

Farvekoderne bliver brugt til at guide lægens opmærksomhed mod områder, der skal fokuseres særligt på i samtalen med patienten.

 • Røde svar kræver opmærksomhed
 • Gule svar kan kræve opmærksomhed
 • Grønne svar kræver ikke opmærksomhed

Patientforløbet i PRO-løsningen

Flowchart der viser patientens vej gennem PRO-løsningen

Inden patienten besvarer spørgeskemaet første gang

 • Patienten informeres af lægen/sygeplejersken om PRO i forbindelse med første samtale.
 • Sygeplejersken opretter patienten i AmbuFlex.
 • Patienten besvarer skemaet inden første behandling (baseline).

Patienten besvarer spørgeskemaet

 • Inden næste lægesamtale modtager patienten et indkaldelsesbrev med information om at besvare spørgeskemaet.
 • Patienten mindes om at svare i sms.
 • Patienten besvarer skemaet ca. 3 dage før samtalen.

Håndtering

 • Lægen ser patientens svar inden samtalen.
 • Svarene inddrages i samtalen med patienten.

Vil du vide mere?

Kontakt PRO-konsulent

Anne Jessen 

Tlf. 2913 8402

anejss@rm.dk