Kort om løsningen

Med patientens svar kan læge og sygeplejerske fokusere stuegangen på patientens behov.

Løsningen er udviklet i 2017 i samarbejde med Onkologisk afdeling, Hospitalsenheden Vest. I dag anvendes den på Kræftafdelingen, Regionshospitalet Gødstrup. 

Formål

Spørgeskemaet i Stuegangs-PRO er udviklet for at målrette dialogen under den daglige stuegang mod den indlagte patients behov.

På sigt vil skemaet kunne bruges til at vurdere, om patienten har brug for akut stuegang, almindelig stuegang eller kan undvære stuegang. For at vurdere, om en patient skal ses ved akut stuegang, er det nødvendigt at kende patientens aktuelle tilstand samt evt. ændring fra dagen forinden. 

Baggrund

På Onkologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest har de positiv erfaring i at bruge PRO som dialogstøtte og til at behovstyre patienternes forløb i ambulatoriet.

Derfor ønskede man at udbrede brugen af PRO til patienter, der er indlagt. Ved at bruge PRO til indlagte patienter, inddrager man i højere grad patientens stemme i stuegangen. 

Patientgruppe

Alle patienter som er indlagt på Kræftafdelingen i Gødstrup inkl. palliative patienter. Patienter som fysisk er for dårlige til at deltage bliver ekskluderet. 

Spørgeskema

Spørgeskemaet er inspireret af den danske version af "The Edmonton Symptom System" (ESAS). Her skal patienten angive hvilke symptomer, der er mest generende for dem.

På grund af begrænsninger i AmbuFlex-systemet blev skemaet sat op med et alternativt svarbatteri. Efter usability testen ved patienter tilføjede man forklarende stikord til spørgeskemaet.  Når patienter har udfyldt spørgsmålene, bliver de bedt om at angive, hvilke symptomer der fylder mest for dem.

Farvekoder

Alle svarkategorier får tildelt farvekoden rød, gul eller grøn.
Farvekoden på det enkelte svar hjælper klinikeren med at fokusere samtalen på de områder, patienten oplever som problematiske.

Patientforløbet i PRO-løsningen

Flowchart der viser patientens vej gennem PRO-løsningen

Inden patienten besvarer spørgeskemaet første gang

  • Alle patienter indlagt på Kræftafdelingens sengeafsnit inkluderes.
  • Sygeplejersken opretter patienten i AmbuFlex-systemet ved indlæggelse.

Patienten besvarer spørgeskemaet

  • Ved indlæggelse udfylder patienten skemaet som baseline, dog ikke hvis patienten bliver indlagt efter kl 22.00. Efter baseline besvarelsen udfylder patienter skemaet på en iPad, hver morgen inden kl 8.00.
  • Sygeplejerskerne hjælper med at udfylde skemaet, hvis det er svært for patienten.

Efter patienten har besvaret spørgeskemaet

  • Sundhedspersonalet ser på besvarelsen, inden de går stuegang.
  • Sygeplejerskerne og lægerne bruger besvarelsen i deres samtale med patienten.

Vil du vide mere?

Kontakt PRO-konsulent

Anke De Beijer

Tlf. 2036 8102

ankedebe@rm.dk