Kort om løsningen

PRO-løsningen bliver brugt til at vurdere patientens behov for kontakt og kvalificere samtalen.

De første patienter blev tilmeldt i september 2019, og løsningen anvendes i dag på Afdeling for Kvindesygdomme, Aarhus Universitetshospital.

Formål

Formålet med PRO-løsningen er, at:

 • undgå unødvendige konsultationer
 • bruge patientens besvarelse til at problemfokusere samtalerne i klinikken
 • skelne mellem, hvorvidt patienten har behov for at blive kontaktet af en læge eller en sygeplejerske
 • give mulighed for forskning og udviklingsprojekter baseret på den indsamlede data.

Baggrund

Endometriose er en relativt hyppig lidelse, der forekommer hos ca. 6-10 % af kvinder i den reproduktive alder med varierende sværhedsgrad.

Lidelsen er kendetegnet ved smerter under menstruation, ved samleje, i forbindelse med defækation, ved vandladning og i svære tilfælde med kroniske daglige smerter.

Endometriose er en blivende tilstand, som ikke umiddelbart forsvinder ved hverken medicinsk eller operativ behandling, men generne kan i vid udstrækning afhjælpes med medicinsk og i sværere tilfælde kirurgisk behandling.

Patienterne ses til hyppige kontroller i klinikken for at justere behandlingen eller for at få foretaget forundersøgelse til operation. Ud over smerterne kan tilstanden være ledsaget af bl.a. blødningsforstyrrelser og infertilitet.

Patientgruppe

En klinisk vurdering afgør, hvorvidt en patient er egnet til at indgå i et PRO-forløbet.

Inklusionskriterier

 • Patienterne skal have diagnosen endometriose.

Eksklusionskriterier

 • Patienter der er kronisk smerteprægede.
 • Patienter der ikke bruger digital post.
 • Patienter der ikke kan læse eller forstå dansk.

Spørgeskema

Spørgeskemaet indeholder 45 spørgsmål, dog bliver patienterne sjældent introduceret for dem alle. Der indgår spørgsmål fra flere forskellige validerede skalaer bl.a. det validerede WHO5- trivselsindeks.

Spørgsmålene til de fysiske symptomer, undtaget smerteskalaerne, er inspireret af spørgsmål det europæiske cancerforbund (EORTC). Der indgår også spørgsmål fra det sygdomsspecifikke PRO-spørgeskema EHP-30. Disse spørgsmål er designet til at indfange livskvalitet blandt patienter med endometriose.

Emner i spørgeskemaet

Emnerne er udviklet i et tæt samarbejde med kliniske eksperter, og der er inddraget patienter for at sikre, at spørgeskemaet er relevant.

Spørgeskemaet omhandler emner som:

 • Smerter
 • Fysiske symptomer
 • Trivsel
 • Medicinforbrug
 • Hverdagsliv
 • Seksualliv
 • Infertilitet

Farvekoder

Alle spørgeskemabesvarelser vurderes af en læge eller en sygeplejerske.

 • En grøn besvarelsen viser, at patienten ikke har behov for klinisk opmærksomhed på nuværende tidspunkt.
 • En gul besvarelse viser, at patienten har behov for klinisk opmærksomhed og eventuelt kontakt. En kliniker beslutter, om patienten skal kontaktes.
 • En rød besvarelse viser, at patienten har behov for eller ønsker kontakt.

Patienten kan højst indsende grønne besvarelser i 3 år. Herefter bliver den næste besvarelse automatisk gul mhp. en klinisk vurdering af patienten.

Patientforløbet i PRO-løsningen

Flowchart der viser patientens vej gennem PRO-løsningen

Inden patienten besvarer spørgeskemaet første gang

 • Lægen visiterer patienten til PRO-løsningen
 • Sekretæren tilmelder patienten i AmbuFlex-systemet.
 • Sekretæren booker tid til telefonopkald eller fysisk konsultation.

Patienten besvarer spørgeskemaet

 • Patienten modtager information om spørgeskemaet samt link via digital post.
 • Patienten besvarer spørgeskemaet.

Efter patienten har besvaret spørgeskemaet

 • Alle besvarelser vurderes indenfor 14 dage af en læge eller en sygeplejerske.

 

Vil du vide mere?

Kontakt PRO-konsulent

Nanna Toxvig Sørensen

Tlf. 2360 4380

nannso@rm.dk