Kort om løsningen

Løsningen er udviklet i samarbejde med Afdeling for Kvindesygdomme, Aarhus Universitetshospital i 2019, hvor løsningen også anvendes i dag. Patienterne får tilbudt ét af to forløb afhængig af, hvor langt de er i deres opfølgningsforløb.

Formålet

Formålet med Gyn-support er:

• At fokusere dialogen på patientens aktuelle problemer

Formålet med Gyn-screening er:

• At opnå mere fleksibel kontakt til klinikken, baseret på patienternes behov
• At fokusere dialogen på kvindernes aktuelle problemer

Baggrund

Tidligere gik patienterne til opfølgende kontrol med fast interval i op til 5 år efter operationen. Efter de første år er der dog ikke længere behov for rutinemæssige, gynækologiske scanninger.

Med PRO-løsningen ønsker man, at patientens symptombelastning er udslagsgivende for kontakten til hospitalet. Derfor anvender man i dag patienternes egne svar til at vurdere kontaktbehovet.

Spørgeskemabesvarelsen kan også bidrage til, at samtalen mellem kliniker og patient tager udgangspunkt i patientens oplevede behov.

Patientgruppe

Inklusionskriterier

Gyn-support

Patienter med endometrie- og cervixcancer der følges i Klinik for Kvindesygdomme de første 1-2 år efter afsluttet operation.

Patienterne følges her så længe der er behov for rutinemæssig, gynækologisk undersøgelse og/eller konsultation.

Gyn-screening

Patienter med endometrie- og cervixcancer, der følges i Klinik for Kvindesygdomme efter afsluttet operation. Denne gruppe har ikke behov for rutinemæssig, gynækologisk undersøgelse og/eller konsultation.

Eksklusionskriterier

Patienter der ikke er dansktalende, har værge eller nægter at deltage.

Spørgeskema

Spørgeskemaets grundmodul indeholder 59 spørgsmål. Grundmodulet anvendes både i gyn-support og gyn-screening. Derudover er der tilføjet to spørgsmål til spørgeskemaet i gyn-screening, hvor patienterne kan angive eget behov for kontakt samt telefonnummer.

Emner i spørgeskemaet

Emnerne i spørgeskemaet er udvalgt i tæt samarbejde med kliniske eksperter. Patienterne er inddraget undervejs for at sikre et spørgeskema, der tilgodeser deres behov.

Spørgeskemaets emner dækker:

 • Livskvalitet
 • Fysisk funktionsniveau
 • Vandladningsproblemer
 • Seksualitet
 • Smerter
 • Træthed
 • Afføringsproblemer
 • Lymfødem
 • Vaginal funktion
 • Frygt for tilbagefald
 • Body image

Spørgsmål i spørgeskemaet

Spørgeskemaet indeholder spørgsmål fra følgende fire skalaer, der alle er udviklet af det europæiske cancerforbund (EORTC) og valideret i en række forskellige lande. De er oversat til dansk efter principperne for forward-backward translation.

 • QLQ-C30
 • CX-24 og EN-24
 • OV-28

Endelig er der selvudviklede spørgsmål i det omfang, der ikke fandtes passende spørgsmål i EORTC's katalog over spørgsmål.

Farvekoder

Gyn-support

I gyn-support skal alle besvarelser ses af en kliniker.

Farvekoderne bliver brugt til at guide klinikerens opmærksomhed mod områder, der skal fokuseres særligt på i samtalen med patienten.

 • Røde svar kræver opmærksomhed.
 • Gule svar kan kræve opmærksomhed.
 • Grønne svar kræver ikke opmærksomhed.

Gyn screening

I gyn-screening er der farvekoder på svarkategorier og en overordnet farvekode på hele besvarelsen. Den overordnede farvekode anvendes til at screene for, om der er behov for klinisk opmærksomhed.

 • En grøn besvarelse viser, at patienten ikke har behov for klinisk opmærksomhed på nuværende tidspunkt.
 • En gul besvarelse viser, at patienten har behov for klinisk opmærksomhed og eventuelt kontakt. En kliniker beslutter, om patienten skal kontaktes.
 • En rød besvarelse viser, at patienten skal kontaktes.

Patieten kan højst indsende grønne besvarelser i 3 år. Herefter bliver den næste besvarelse automatisk gul mhp. en klinisk vurdering af patienten.

Patientforløbet i PRO-løsningen

Flowchart der viser patientens vej gennem PRO-løsningen

Gyn-support

Inden patienten besvarer spørgeskemaet første gang

 • Visitation til gyn-support foregår 10 dage efter operationen.
 • Læge eller sygeplejerske informerer patienten ved mikroskopisvar.
 • Sekretæren opretter patienten i AmbuFlex.
 • Patienten modtager i sin digitale postkasse et brev med besked om at oprette sit mobilnummer

Patienten besvarer spørgeskemaet

 • Patienten modtager indkaldelsesbrev med information om at svare på gyn-support spørgeskemaet tidligst 7 dage før næste opfølgning.
 • Patienten modtager en SMS-påmindelse 2 dage før næste opfølgning.

Efter patienten har besvaret spørgeskemaet

 • Alle besvarelser skal ses af en kliniker.
 • Patientens svar kan danne udgangspunkt for opfølgningssamtalen, der foregår tværfagligt med en sygeplejerske og en læge.

Gyn-screening

Inden patienten besvarer spørgeskemaet første gang

 • Ved opfølgende kontroller vurderer lægen, om patienten kan overgå fra gyn-support til gyn-screening. Patienten inddrages i beslutningen om, hvorvidt PRO er den rigtig vej at gå.

Patienten besvarer spørgeskemaet

 • Patienterne modtager spørgeskemaet efter forskellige intervaller, enten hver 3., 4. eller hver 6. måned i op til 5 år efter operation.

Efter patienten har besvaret spørgeskemaet

 • Patientens besvarelse ses indenfor 14 dage.

Vil du vide mere?

Kontakt PRO-konsulent

Nanna Toxvig Sørensen

Tlf. 2360 4380

nannso@rm.dk